ارائه مجوز تاسیس موزه های دولتی و خصوصی

شناسه خدمت:17062182000

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1. صدور مجوز تاسیس موزه های تخصصی دستگاههای اجرایی
2. صدور مجوز تاسيس موزه خصوصي

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.