شناسایی و حمایت از فعالین و شاغلین صنایع دستی

شناسه خدمت:17021366104

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1.صدور و تمدید کارت شناسایی فعالین و شاغلین صنایع دستی

2.تایید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع دستی

3. ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.