حمایت و نظارت بر تولید انفرادي صنایع دستی

شناسه خدمت:13041376000

مشخصات خدمت

زیرخدمت

1.صدور و تمدید پروانه تولید انفرادی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی

2.نظارت بر پروانه انفرادی صنایع دستی

3.حمایت بیمه ای از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.