حمایت و نظارت بر کارگاه های تولید صنایع دستی

شناسه خدمت:13021372000

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1.صدور و تمدید پروانه توليد كارگاهي صنایع دستی

2.درجه بندی و ارائه گواهی کیفیت کارگاه های تولیدات صنایع دستی

3.حمایت بیمه ای از کارگاه های صنایع دستی

4.نظارت بر کارگاه های تولیدی صنایع دستی

5.حمایت مالی و مشاوره ای تجهیز کارگاههای صنایع دستی

6.صدور و تمدید جواز تاسيس كارگاه صنایع دستی

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.