ارائه خدمات برگزاری رویدادهای تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

شناسه خدمت:17061373000

نظرسنجی

نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟

مشخصات خدمت

زیرخدمت

1- برگزاری رویدادهای ملی/بین المللی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (17061373104)

2- صدور مجوز رویدادهای میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری داخل کشور (17061373104)

3- صدور مجوز برگزاری یا مشارکت در نمایشگاه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خارج از کشور (17061373107)

  • بروزرسانی:20220411.