توسعه بازار صنایع دستی داخلی و برگزاری نمایشگاهها و بازارچه های صنایع دستی

شناسه خدمت:17021379000

مشخصات خدمت

زیرخدمت

1.       ارائه تسهیلات به سرمایهگذارها در حوزه صنایع دستی

2.       تهیه گزارش تحلیلی بازارچه های نوروزی و تابستانی

3.       تهیه گزارشات آمار و مشخصات صادرکنندگان صنایع دستی

4.       جمعآوری آمار و مشخصات فروشگاهها

5.       برگزاری نمایشگاه

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.