ارائه مجوزهای مربوط به دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري (بند ب)

شناسه خدمت:17061364000

مشخصات خدمت

راهنمای دریافت خدمت

به منظور راهنمایی  متقاضیان بند ب برای ثبت نام و درج کامل مشخصات و مدارک درخواستی و همچنین ادامه روند مربوط به صدور مجوز از جمله معرفی نام و مکان و ضمانت نامه و سایر مراحل مربوط به تمدید و ... در ورود به سامانه در صفحه اول درج شده است .

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.