اعطای تسهیلات وزارتخانه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی به متقاضیان

شناسه خدمت:1307137000

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1.اعطای تسهیلات و یارانه به پروژه های گردشگری

2.اعطای تسهیلات به کارگاه های تولیدی صنایع دستی

3.اعطای تسهیلات و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه های تاریخی به بخش خصوصی

4. اعطای تسهیلات و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه ها ملی و جهانی

5.اعطاء کمک های فنی و اعتباری به مالکین و بهره برداران آثار فرهنگی تاریخی

6.اعطای تسهیلات مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوصی

7. اعطای اعتبارات زیر ساختی به تاسیسات گردشگری

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟