آموزش های تخصصی میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

شناسه خدمت:17021366104

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1.صدور و تمدید مجوز اجرای دوره های آموزشی تخصصی گردشگری
2.ارائه مدرک جامع دوره های تخصصی گردشگری
3.اصلاح و تغییر مجوز آموزشگاه های تخصصی گردشگری
4.صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی
5.صدور کارت مربیگری صنایع دستی
6.صدور گواهی نامه آموزش تخصصی برای شاغلین صنایع دستی
7.برگزاری دوره های آموزشی تخصصی موزه و موزه داری

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.