ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

شناسه خدمت:17021366104

مشخصات خدمت

زیر خدمت

ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگری (تبلیغ و ترویج)

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.