ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

شناسه خدمت:17021366104

نظرسنجی

نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1- ارائه محتوا در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (17022187100)

2- حمایت از تولید محتوا در حوزه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی (17022187101)

3- صدور/ تمدید/ اصلاح مجوز مراکز اطلاع رسانی در شهرهای توریستی (17022187102)

4- فروش بلیط اماکن فرهنگی/ تاریخی (17022187103)

5- ارائه آمار میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17022187104)

6- حفظ و نگهداری رشته­های صنایع­دستی در حال منسوخ شدن یا منسوخ شده (17022187105)

7- معرفی جاذبه ها و ظرفیت های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17022187106)

  • بروزرسانی:20220411.