ارائه خدمات موزه داری

شناسه خدمت:17062182000

مشخصات خدمت

زیر خدمت

1- صدور / تمدید تاسیس موزه خصوصی یا دولتی (17062182101)

2- ارائه خدمات کارشناسی درخصوص  اموال فرهنگی، تاریخی دراختیار بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی (17062182102)

3- صدور مجوز نقل و انتقال اشیاء فرهنگی تاریخی (17062182103)

4- حفظ و احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و فرهنگی (17062182104)

5- نظارت بر ورود/خروج اشیاء فرهنگی و تاریخی موزه­های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17062182105)

6- استرداد اشیاء فرهنگی – تاریخی به کشور (17062182106)

7- خرید اموال منقول فرهنگی- تاریخی مجاز در دست مردم (17062182107)

نظرسنجی و مشاهده نتایج نظرسنجی

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.