ارائه مجوزهای بهره‌برداری از ابنیه فرهنگی/ تاریخی(17062197000)

شناسه خدمت:(17062197000)

زیرخدمت

1- صدور مجوز تغییر کاربری هم شان اثر تاریخی (17062197101)

2- صدور مجوز بهره‌برداری ابنیه تاریخی واگذاری شده (17062197103)

لطفا نظر خود را در مورد این خدمت اعلام فرمایید:
نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟
  • بروزرسانی:20220411.