آموزش های تخصصی میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

شناسه خدمت:18082189000

آموزش جامع گردشگری:
این سامانه مربوط به دوره های آموزش کوتاه مدت گردشگری جهت شرکت در آزمون جامع پایان دوره و صدور گواهی نامه پایان دوره می باشد.

نظرسنجی

نظر شما درباره خدمات الکترونیک ارائه شده در سایت چیست؟

مشخصات خدمت

زیر خدمت
  • 1- حمایت از برگزاری دوره و کارگاه‌های تخصصی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (18082189100)

    2- ارائه مدرک جامع دوره‌های تخصصی گردشگری (18082189101)

    3- صدور/اصلاح /تمدید مجوز آموزشگاه‌های تخصصی گردشگری در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (18082189102)

    4- برگزاری و صدورگواهی دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (18052189106)

  • بروزرسانی:20220411.