حضوربیش از ده هزار نفر در همایش بزرگ روز داراب

 

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس به نقل از داوود مرادی مسئول اداره میراث فرهنگی شهرستان داراب، همایش بزرگ روز داراب درروز پنج فروردین با حضوربیش از ده هزار نفردر این شهرستان برپا شد.

بنا بر این گزارش، این مراسم با محوریت اداره میراث فرهنگی شهرستان داراب و همکاری سایر ادارات و نهادهای برگزار و برنامه های متنوعی از جمله اجرای بازیهای بومی و محلی چوب بازی شامل : ترنه بازی،الختر،اسب دوانی، نواختن موسیقی محلی شروه ،ساز و نقاره و نی و همبان و … به نمایش گذاشته شد. همچنین گروه طنز پرداز، گروه خوانندگان دارابی هم هنرهای خود را به نمایش گذاشتند.

برپایی سیاه چادر عشایری، پخت آش ماست دارابی، عرضه محصولات عشایری و صنایع دستی بخش دیگری از این جشن بود و امید آن است با توجه به پیشینه تاریخی و بومی این مراسم در داراب و آداب و رسوم برپایی جشن و بازیهای بومی و محلی که در این روز اجرا میشود و حمایت دستگاه های متولی، روز داراب در فهرست آثار ناملموس ملی به ثبت برسد.

گفتنی است، در این مراسم که با حضور گسترده مردم و گردشگران برگزار شد، فرماندار، نماینده مجلس، مسئول میراث فرهنگی و یکی از اساتید تاریخ این شهرستان به ایراد سخنانی پیرامون این مراسم پرداختند.