درختکاری غیر مجاز در حریم درجه یک مجموعه جهانی تخت جمشید برچیده شد

شهرستان بوانات استان فارس می تواند در ردیف اول ثبت درختان کهنسال کشور از لحاظ تنوع شود

بهمن مردانی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت گفت: حکم قضایی برچیده شدن درختکاری غیر مجازدر حریم درجه یک مجموعه جهانی تخت جمشیداجرا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس بهمن مردانی اظهار داشت : حکم قضایی جهت رفع تخلف و از بین بردن درختکاری در حریم درجه یک تخت جمشید در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۹۶ اجرا گردید.

وی افزود: این امر در راستای صیانت از آثار فرهنگی و جلوگیری از تعرض به تپه ها و یادمان های تاریخی صورت گرفته است.

گفتنی است، درون محوطه حریم درجه یک که خود نیز دارای ارزش تاریخی و واجد آثار فراوان سطحی و زیرسطحی است، احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات، نصب دکل، درختکاری، دیوارکشی، حصارکشی، پی کنی، کند و کاو تسطیح اراضی ، عملیات استخراج معدن سنگ، شن ماسه و خاک رس و دفن و رهاسازی زباله ممنوع است و هرگونه تخلف در حرایم میراث فرهنگی توسط بخش حقوقی این اداره پی گیری و اقدام قضایی آن با رای قاضی پرونده اجرا می شود .