خدمات الکترونیک


یکی از مهمترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت بتواند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کند. این امر در سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته است و دولت مردان در صدد برآمده اند که فرایند سیاسی اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمد تری به ارائه خدمات بپردازند. در حقیقت به کار گیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت ارائه انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی، بهبود کارآیی و اثربخشی و بهره وری بالاتر است.

 


 

 

 

حوزه امور گردشگری

 


۱- فرم معرفی به شرکت آب و فاضلاب شیراز


۲- فرم معرفی به آزمایشگاه بهداری نیروی انتظامی

۳- فرم اخذ ضمانتنامه


۴- استعلامهای تشخیص هویت و آزمایشگاه

۵- فرم معرفی نا مه اموراقتصادی و دارایی فارس

۶- فرم معرفی به شرکت توزیع برق شیراز


۷– فرم معرفی تشخیص هویت نیروی انتظامی فارس


۸- فرم تعهدنامه


۹- مدارک جهت کارت مدیریت


۱۰- درخواست صدورکارت راهنمای گردشگری


۱۱- فرآیند صدورکارت مدیریت (مشاهده فرآیند انجام کار)


۱۲- فرآیند صدورکارت راهنمایان جهانگردی


۱۳- مدارک لازم جهت عضویت در انجمن راهنمایان جهانگردی


۱۴- فرم معرفی به شرکت گاز


۱۵- مدارک لازم جهت تمدید پروانه بهره برداری مراکز اقامتی (مشاهده فرآیند انجام کار)


۱۶- مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری مراکز اقامتی (مشاهده فرآیند انجام کار)


۱۷- مدارک مورد نیاز متقاضیان پرونده مدیرفنی – راهنمایان گردشگری – مدیر هتل


۱۸- معرفی­نامه صدور کارت شناسایی مدیران مؤسسات و تأسیسات گردشگری کشور


۱۹- مدارک صلاحیتحوزه صنایع دستی


۱- دستورالعمل تسهیلات


۲- دستور ا لعمل آموزش


۳- دستورالعمل بیمه هنرمندان


۴- دستورالعمل صدور و تمدید پروانه تولید و تأسیس کارگاه


۵- دستورالعمل کارت صنعتگری


۶- دستورالعمل مجوز مشاغل خانگی


۷- دستورالعمل ارزشیابی هنرمندان


۸- دستورالعمل شرکت درنمایشگاهها


۹- دستورالعمل فرآیند مهر اصالت


۱۰- دستورالعمل همایش

 

حوزه میراث فرهنگی


۱- فرم ثبت آثار

۲- درخواست مرمت ابنیه

حوزه سرمایه گذاری


۱-فرم درخواست صدور مجوز تاسیسات گردشگری


۲-دفترچه راهنمای درخواست تسهیلات

 

حوزه فرهنگی و ارتباطات