اقامتگاه های بوم گردی

ردیف

نام واحد

نشانی واحد

شماره تماس

نام مدیر

۱

سووشون

شیراز،خیابان لطفعلی خان زند،
کوچه باغ قوام محله،بالا کفه

۳۲۲۴۱۴۲۹-۰۷۱

مصطفی ندیم

۲

گلستان راز

شیراز،خیابان لطفعلی خان زند ،کوچه ۴/۳۶ ،سمت چپ،پلاک ۱۲

۰۹۱۷۹۹۹۵۴۹۴

۳۲۲۳۲۲۶۵

سهراب شفیعی

۳

خانه باغ ایرانی

شیراز،خیابان مشیر شرقی،کوچه ۱۸ ،پلاک ۳۹

۰۹۳۳۲۳۲۱۵۰۰

۳۲۳۲۵۱۸۴-۰۷۱

هادی خسروی

۴

کلبه آقامیر

سعادت شهر- پاسارگاد

۴۳۵۶۴۶۵۲-۰۷۱

مرتضی میری

۵

اجاق سید کریم

سعادت شهر- محله بوکان

۴۳۵۶۲۰۶۶-۰۷۱

سید مجتبی حسینی

۶

خانه بامداد

شهرستان پاسارگاد ،روستای مادرسلیمان

۴۳۵۶۳۲۵۵-۰۷۱

مریم سلیمان پور

۷

خانه عشایری رادمهر

شهرستان پاسارگاد ،منطقه جنگلی چاه بید

۰۹۱۷۲۱۵۰۸۲۴

مصطفی یوسفی

۸

بوم کلبه کوهسار

بخش خان زنیان-روستای پرشکفت

۰۹۳۷۲۳۷۵۵۷۵

مهناز سلطانیان پرشکفتی

۹

مهمانکده لپویی وموزه مردم شناسی

زرقان –لپویی- خیابان معلم ،کوچه ۳-موزه مردم شناسی

۳۲۶۷۳۱۲۰-۰۹۱۷۷۰۴۹۴۶۳-۰۹۱۷۷۲۴۰۵۹۹

راضیه جعفری

۱۰

باغ دراز

استهبان،شهرستان ایج،روستای ردیفی،باغ دراز

۰۹۱۷۱۳۲۳۲۲۸

محبوبه جنوبی

۱۱

خانه دایی

شهرستان استهبان ،بخش ایج ،روستای درب قلعه

۰۹۱۷۷۳۱۱۲۰۴

میترا کوچک زاده

۱۲

خانه آس دهمورد

شهرستان نی ریز،آباده طشک،ده مورد،انتهای خیابان قمر بنی هاشم

۰۹۱۷۵۳۹۴۰۳۳

۵۳۸۸۸۰۲۸-۰۷۱

راضیه صحراگرد

۱۳

باغ گل ها

شهرستان ارسنجان-فلکه انار،به سمت درمانگاه قدیم

۴۳۵۲۲۷۶۹-۰۷۱

ابوالقاسم یارمحمدی

۱۴

بابا حسین کوهستان

شهرستان داراب،بخش رستاق،روستای لایزنگان علیا،مزرعه چمن

۰۹۱۷۷۳۱۶۴۰۸

۰۷۱۵۳۵۲۴۴۴۲

۰۷۱۵۳۶۷۶۲۱۱

حسن نجفی

۱۵

کندازی

شهرستان مرودشت،روستای کندازی

۰۹۱۷۱۲۶۲۹۳۱

۰۹۱۲۹۳۳۷۱۷۵

۲-۰۷۱۵۸۶۰۳۹۹۱

شرکت کهن یادگار مهر آفرین

۱۶

علیزاده

شهرستان صفاشهر،شهر خرم بید

۰۹۱۷۱۵۳۸۴۸۸

محمد علی علیزاده

۱۷

لایز

شهرستان داراب،روستای لایزنگان،محله بالا

۰۹۱۷۱۳۴۰۰۱۷

عباس اعتمادی

۱۸

کوچ بوم

شهرستان سپیدان ،منطقه گمبیل

۰۹۱۷۹۱۰۰۹۴۳

بهمن مردانلو