ارسنجاننام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۱. باران ارسنجان، تل عایشه، حوض ماهی۰۹۱۷۷۱۲۸۰۰۶بهادر نصیری
۲. دال نشین ارسنجان، جاده تفریحگاهی تنگ شکن، چاه اسفند، سمت چپ۰۹۱۷۸۱۱۱۰۲۶ژیلا حیدری کوچی
۳. باغ گل ها ارسنجان، فلکه انار، به سمت درمانگاه قدیم۴۳۵۲۲۷۶۹-۰۷۱ابوالقاسم یارمحمدی
استهباننام واحد نشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۴. باغ درازاستهبان، ایج، روستای ردیفی، باغ دراز۰۹۱۷۱۳۲۳۲۲۸محبوبه جنوبی
۵. خانه دایی استهبان، بخش ایج، روستای درب قلعه۰۹۱۷۷۳۱۱۲۰۴میترا کوچک زاده
آبادهنام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۶. مهرگان پارس آباده، شهر ایزدخواست، خیابان امام خمینی (ره)۰۹۱۷۷۰۰۰۰۱۳

۰۹۱۷۶۰۰۰۰۱۳

حامد جهانشاهی فرد
بواناتنام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۷. چنار کهن بوانات، بخش سرچهان، روستای چنار زاهدان، کوچه اصلی، منزل خشتی آقای میثم هاشمی۰۹۱۷۸۲۰۳۹۲۵میثم هاشمی
۸. آژند بوانات، روستای جعفرآباد سفلی۰۹۱۷۶۰۱۸۱۹۴زهرا آرامش
۹. چشمه پیتا بوانات بوانات، کیلومتر ۵ جاده بوانات، سرچهان،سمت چپ، مزرعه آبغوزه۰۹۱۷۷۱۲۳۶۷۹رسول برزگر
پاسارگادنام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۱۰. خانه بامداد پاسارگاد، روستای مادر سلیمان۴۳۵۶۳۲۵۵-۰۷۱مریم سلیمان پور
۱۱. کلبه آقامیرپاسارگاد، سعادت شهر۴۳۵۶۴۶۵۲-۰۷۱مرتضی میری
۱۲. خانه عشایری رادمهر پاسارگاد، ،منطقه جنگلی چاه بید۰۹۱۷۲۱۵۰۸۲۴مصطفی یوسفی
۱۳. کوه خرسی پاسارگاد، روستای ابوالوردی، جنگل چاه بید، آبراه عمری۰۹۱۷۵۶۵۱۹۶۴علی کاظمی
۱۴. کردشول پاسارگاد، روستای کردشول۰۹۱۷۵۳۹۲۵۶۶جلیل کشتکار
۱۵. اجاق سید کریمپاسارگاد، سعادت شهر، محله بوکان۴۳۵۶۲۰۶۶-۰۷۱سید مجتبی حسینی
جهرمنام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۱۶. نائب جهرم، بخش خفر، شهر باب انار، میدان انقلاب، بطرف آبشار، سه راهی آبشارگلزار، درب دوم، سمت راست۰۹۱۷۱۰۵۰۷۹۲

۰۹۳۹۱۰۵۰۷۹۲

سید جواد حسینی باب اناری
۱۷. باغ سلیمان جهرم، سیمکان، روستای بادنجان۰۹۱۷۳۱۵۷۶۴۶داریوش احمدی
خرمبیدنام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۱۸. فرواب پارس خرم بید،۰۹۱۷۹۵۱۵۰۷۱جابر حیدری فرد
۱۹. هزار و یک شب خرم بید، شهر صفاشهر، خیابان ساحلی شمالی۴۴۴۶۶۵۶۶

۰۹۱۷۱۵۳۸۴۸۸

فاطمه نبوی زاده اردچی
۲۰. قصریعقوب خرم بید، ناحیه ۱، روستای قصریعقوب۰۹۱۷۳۵۱۱۹۰۹

۰۷۱۴۴۴۸۳۲۰۰

۰۹۱۷۴۸۲۵۴۰۹

مجتبی مسعودی
دارابنام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۲۱. بابا حسین کوهستان داراب، بخش رستاق، روستای لایزنگان علیا، مزرعه چمن۰۹۱۷۷۳۱۶۴۰۸

۰۷۱۵۳۵۲۴۴۴۲

۰۷۱۵۳۶۷۶۲۱۱

حسن نجفی
۲۲. غریب خان داراب، روستای خیرآباد۰۹۱۷۵۶۰۸۲۲۰صدیقه کشاورز
۲۳. کومه داراب، روستای لایزنگان، خیابان شهید مطهری، کوچه شهید فتحی۰۹۱۷۹۳۰۴۳۰۵سلیمان صفری
۲۴. لایز داراب، روستای لایزنگان، محله بالا۰۹۱۷۱۳۴۰۰۱۷عباس اعتمادی
سپیداننام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۲۵. زاگرس بهرغان سپیدان، اردکان، روستای بهرغان۰۹۱۷۱۲۰۹۰۱۲امین اله نام آور
۲۶. چمگل سپیدان، دهستان کمهر، روستای جوبخله۰۹۱۷۳۸۴۵۰۲۰

۰۹۱۷۰۹۰۱۳۹۰

حجت اله رضایی
۲۷. برم فیروز سپیدان، روستای بهشت مکان۰۹۱۷۵۱۲۴۳۲۲امید حسینی
۲۸. جورگ سپیدان، روستای جورگ۰۹۱۲۵۱۳۷۴۷۰بهنام محمدی کشکولی
۲۹. تنگ گمبیل سپیدان، روستای ساران سفلی۰۹۱۷۷۸۷۶۲۹۰

۰۹۱۷۵۰۰۸۴۰۳

علی ستوده سارانی
۳۰. چمن صفا سپیدان، روستای قلعه عالی۰۹۱۷۳۱۵۶۲۵۶

۰۷۱۵۸۱۹۷۰۴۴

علی دهقان
۳۱. فانوس سپیدانسپیدان، روستای مور دراز۰۹۱۷۷۱۰۵۲۴۶عارف جعفری
۳۲. بوم کلبه کهکران سپیدان، فرعی شش پیر، روستای کهکران۰۹۱۷۰۵۷۸۶۶۷

۰۹۱۷۱۸۹۵۳۱۹

مهدی فرزانه
۳۳. کوچ بوم سپیدان، منطقه گمبیل۰۹۱۷۹۱۰۰۹۴۳بهمن مردانلو
۳۴. خانه پدری سپیدان، هماشهر، ده پاگا۰۹۱۷۱۸۹۵۰۲۳مرضیه نوروزی
سروستاننام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۳۵. ایل خمسه سروستان، جاده خاوران، جنگل شدید۰۹۱۷۵۸۹۵۳۱۰سید نصراله موسوی
شیرازنام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۳۶. بوم کلبه کوهسارشیراز، بخش خان ارژن، خان زنیان، روستای پرشکفت ۰۹۳۷۲۳۷۵۵۷۵مهناز سلطانیان پرشکفتی
۳۷. آق دایی شیراز، خیابان حسینی، بین الحرمین، روبروی مسجد علمدار، کوچه خدیجه بانو، پلاک ۳۲۰۹۱۷۷۰۳۳۲۴۲عباس نمازی
۳۸. ستایش شیراز، خیابان قاآنی شمالی، دربند مشیر، زیرطاق مشیر،پلاک ۴۶۰۹۱۷۱۱۲۱۰۳۷

۳۷۳۹۳۰۷۰

محمد هادی ستایش
۳۹. گلستان راز شیراز، خیابان لطفعلی خان زند ،کوچه ۴/۳۶ ،سمت چپ،پلاک ۱۲۰۹۱۷۹۹۹۵۴۹۴

۳۲۲۳۲۲۶۵

سهراب شفیعی
۴۰. سرای همایونی شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، پشت نارنجستان قوام۰۹۱۷۱۰۶۵۸۵۶کورش زارع
۴۱. سووشون شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه باغ قوام محله،بالا کفه۳۲۲۴۱۴۲۹-۰۷۱مصطفی ندیم
۴۲. ترنجستان شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه قوام، بن بست نیک بخت، پلاک ۲۶۰۹۱۷۹۱۹۱۳۳۲مه لقا اصل مهدوی
۴۳. لوتوس شیراز، خیابان لطفعلی خان زند،کوچه باغ قوام،کوچه حمام گچینه۰۹۱۷۷۰۵۹۷۷۵مجید جعفرزاده
۴۴. آناهیتا شیراز، رزرو با هماهنگی قبلی۳۲۲۴۰۱۵۰مژگان انجوی
۴۵. پدرام شیراز، رزرو با هماهنگی قبلی۳۲۲۴۰۱۵۰مژگان انجوی
۴۶. دایان شیراز، رزرو با هماهنگی قبلی۳۲۲۴۰۱۵۰مژگان انجوی
۴۷. خانه شیراز شیراز، رزرو با هماهنگی قبلی۳۲۲۴۰۱۵۰مژگان انجوی
۴۸. ایل کده قشقایی شیراز، روستای کودیان۰۹۱۷۸۰۴۹۴۶۷علی اصغر صیادلک
۴۹. مهمانکده لپویی وموزه مردم شناسیشیراز، زرقان، لپویی، خیابان معلم، کوچه ۳-موزه مردم شناسی۳۲۶۷۳۱۲۰-۰۹۱۷۷۰۴۹۴۶۳-۰۹۱۷۷۲۴۰۵۹۹راضیه جعفری
۵۰. سی راه شیراز، سه راه نمازی، خیابان خان بابا خان، جنب مهمانسرا۰۹۱۹۰۲۴۰۵۲۴سیروس نوروزی
۵۱. ریچی شیراز، منطقه کوهمره سرخی، روستای ریچی۰۹۱۷۴۸۶۳۴۴۷

۰۹۱۷۳۰۴۳۴۴۷

عبداله افشاری
۵۲. خانه باغ ایرانی شیراز، خیابان مشیر شرقی، کوچه ۱۸، پلاک ۳۹ ۰۹۳۳۲۳۲۱۵۰۰

۳۲۳۲۵۱۸۴-۰۷۱

هادی خسروی
فراشبندنام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۵۳. باچان فراشبند، ۳۵ کیلومتری جاده فیروزآباد به فراشبند، روستای باچون۰۹۳۰۱۵۹۳۳۷۶محمدرضا قهرمانی
۵۴. ایلی زاگرس فراشبند، منطقه قشلاقی بند ریگ و خرمالو، اقلید،منطقه ییلاقی چاووش و قنات عباس آباد۰۹۳۳۶۵۴۲۱۴۹شیما امیری
فسانام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۵۵. آسمان آبی فسا، روستای آب آسمانی۰۹۱۷۳۳۰۲۹۴۷

۰۹۱۷۶۳۱۸۲۲۳

عبدالرحیم بازیار
۵۶. پسینا فسا، روستای شستکان، کوچه ۶۲۳۸۳۰۴۶۲۷

۹۱۷۱۳۱۳۷۵۵

صادق آریا نژاد
فیروزآبادنام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۵۷. السون فیروزآباد، روستای آتشکده۰۹۱۷۳۰۴۶۳۴۳

۰۹۰۳۲۱۶۶۱۰۰

ذبیح اله کاظمی
کازروننام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۵۸. مقدم کازرون، روستای عمویی۰۹۱۳۰۳۴۲۶۵۶پرویز مقدم نیا
لارستاننام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۵۹. نریمان لارستان، شهر اوز، خیابان طلایی، بانک کشاورزی، خانه تاریخی بهروزیان۰۹۱۷۳۸۲۱۸۲۲لیلا عزیزیان
مرودشتنام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۶۰. کندازی مرودشت، روستای کندازی۰۹۱۷۱۲۶۲۹۳۱

۰۹۱۲۹۳۳۷۱۷۵

۲-۰۷۱۵۸۶۰۳۹۹۱

شرکت کهن یادگار مهر آفرین
۶۱. شیدگرمرودشت، جنب تخت جمشید، شهرک ولیعصر (عج)۰۹۱۷۰۸۰۸۰۳۰راضسه عرفان منش
نی ریزنام واحدنشانی واحدشماره تماسنام مدیر
۶۲. خانه آس دهمورد نی ریز، آباده طشک، ده مورد، انتهای خیابان قمر بنی هاشم۰۹۱۷۵۳۹۴۰۳۳

۵۳۸۸۸۰۲۸-۰۷۱

راضیه صحراگرد
۶۳. سرای آبی بی نی ریز، خیابان امام حسین (ع)، کوچه ۵ ،پلاک ۴۹۰۷۱۵۳۸۴۰۶۷۹

۰۹۱۷۷۹۳۷۱۴۴

زهرا نصرتی