همکاران گرامی توجه داشته باشند که برای هرگونه خدمات پرسنلی در زمان حضور در اداره کل میتوانند از پرتال اداره کل به نشانی ۱۷۲.۱۶.۱۰۹.۵ استفاده نمایند.
مشاهده فیش حقوقی کارکنان (سامانه جدید)
مشاهده فیش حقوقی کارکنان (سامانه قدیم)
مشاهده گزارش وضعیت حضوروغیاب کارکنان
پست الکترونیک ( برای ارتباط از خارج اداره کل)
سامانه اتوماسیون فایلر+
راهنمای اتوماسیون چارگون
مشاهده سوابق بیمه
درخواست و ثبت ماموریت و مرخصی
سامانه آموزش کارکنان
فضای ابری من
ad4410
برای مشاهده کلیک کنید
ad4410
برای مشاهده کلیک کنید
ad4410
برای مشاهده کلیک کنید
ad4410
برای مشاهده کلیک کنید
ad4410
برای مشاهده کلیک کنید
ad4410
برای مشاهده کلیک کنید
ad4410

خدمات الکترونیکی


سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ۳۸ خدمت و ۱۲۵ زیر خدمت الکترونیکی شناسه دار/بدون شناسه ارائه میدهد.

مشاهده فایل خدمات

m7
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی
m7
ثبت آثار منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی
m7
فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان
m7
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی
m7
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
m7
ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن
m7
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی
m4
صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی)
m4
صدور پروانه تولید کارگاهی
m4
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی
m4
توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه های صنایع دستی
m5
صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)
m5
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری
m5
اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
m9
اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
m9
اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان
m9
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری
m9
درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری
برای مشاهده کلیک کنید
m9
برای مشاهده کلیک کنید
a2
a4
برای مشاهده کلیک کنید
a5
برای مشاهده کلیک کنید

لیست خدمات ارائه شده معاونت سرمایه گذاریفلوچارت
a1
برای مشاهده کلیک کنید
a5
برای مشاهده کلیک کنید
a1