ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی

images (3)

ثبت میراث طبیعی در فهرست ملی

images (3)

ثبت آثار منقول در فهرست ملی

images (3)

ثبت اثار غیر منقول در فهرست ملی

images (3)

فروش - نقل و انتقال امانی اشیای تاریخی

images (3)

صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران

images (3)

صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری

zyaratytour

صدور و فروش بلیت اماکن تاریخی

zyaratytour

اعتبار بخشی گشت های دفاتر مسافرتی

zyaratytour

صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری

zyaratytour

صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری

IMG_0151-340x191

درخواست و صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری

IMG_0151-340x191

اعطای تسهیلات به متقاضیان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

IMG_0151-340x191

اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

IMG_0151-340x191

اعطای تسهیلات به متقاضیان

000_0582-(2)

حمایت و نظارت بر کارگاه های تولید صنایع

000_0582-(2)

حمایت و نظارت بر تولید انفرادی صنایع دستی

000_0582-(2)