گاهنامه فرهنگی فروردین ماه

 

 

 

 

 

روز جهانی هواشناسی (23 مارس) |سال 95

روز جهانی سل

 

۱فروردین
جشن نوروز
۳ رجب
شهادت امام نفی (ع)
۲ فروردین
روز جهانی آب
۳ فروردین
روز جهانی هواشناسی
۴ فروردین
روز جهانی سل
۶فروردین
روز امید و شادباش نویسی

روز جمهوری اسلامی ایران (سال 95)

روز طبیعت (سال 95)

۷فروردین
روز جهانی تئاتر
۱۱فروردین
ولادت حضرت علی (ع)
۱۱ فروردین
روز پدر
۱۲ فروردین
روز جمهوری اسلامی
۱۳فروردین
وفات حضرت زینب(س)
۱۳ فروردین
جشن سیزده به در-روز طبیعت

روز ملی فناوری هسته ای (سال 95)

روز دندانپزشکی

۱۵ فروردین
روز ملی ذخایر ژنتیکی
و زیستی
۱۸فروردین
روز جهانی بهداشت
۲۰ فروردین
روز ملی فناوری هسته ای
۲۳فروردین
شهادت امام موسی کاظم(ع)
۲۳ فروردین
روز جهانی دندانپزشکی
۲۵ فروردین
بزرگداشت عطار نیشابوری

روز جهانی هموفیلی

روز علوم آزمایشگاهی ( روز تولد حکیم سید اسماعیل جرجانی ) |سال 95

سالروز انجام اولین پیوند قلب در جهان (1994 م)

۲۵فروردین
مبعث رسول اکرم(ص)
۲۸ فروردین
روز جهانی هموفیلی
۲۹ فروردین
روز ارتش جمهوری اسلامی
۳۰ فروردین
روز علوم آزمایشگاهی
روز تولد حکیم جرجانی
۳۱ فروردین
سالروز اولین پیوند قلب
در جهان۱۹۹۴
۳۱فروردین
ولادت امام حسین(ع
روز پاسدار

 

 

{mospagebreak}