آیین نامه ها، قوانین و مقرراتقوانین و مقررات اداری :—–قوانین دورکاری در اداره های دولتی
بخشنامه ۸۹/۹/۱۶
بخشنامه ۸۹/۱۰/۱۱
بخشنامه ۸۹/۱۰/۲۶
بخشنامه ۹۰/۲/۲۷
بسته اجرایی دورکاری
.
.

استقرار دولت الکترونیک
آیین نامه۱
آیین نامه۲
پروتوکل
پرتال مردمی
مدیریت اسناد
بخشنامه ۹۱/۱۱/۲۵
بخشنامه ۸۲/۸/۲۱
بخشنامه  ۸۷/۸/۲۵
بخشنامه ۸۸/۱۲/۱۷
بخشنامه ۸۹/۱۰/۱۲
بخشنامه ۹۰/۰۴/۱۹
بخشنامه ۹۱/۰۳/۲۷
بخشنامه ۹۱/۱۰/۰۳
.
.

تطبیق و شناسایی فضاهای مازاد
طرح ساماندهی فضاهای اداری
آیین نامه اجرایی
ضوابط فضاهای اداری
بخشنامه  ۹۰/۳/۷
بخشنامه  ۹۰/۴/۱  ۱
بخشنامه  ۹۰/۴/۱  ۲
.
.

آیین نامه ها و مقررات معاونت گردشگری
شیوه نامه اجرایی صدور پروانه بهره برداری بند “ب” دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
آیین نامه اجرایی ثبت شرکت خارجی
قانون اجازه ثبت شرکت خارجی
شرح وظایف مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
شیوه نامه معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی جهت دریافت جوایز صادراتی
آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
شرح وظایف راهنمایان گردشگری
ضوابط واحدهای پذیرایی بین راهی کشور
ضوابط ساخت واحدهای پذیرایی
.
.

آیین نامه ها و مقررات معاونت میراث فرهنگی
طرح توجیهی تأسیس موزه ها
فرم اطلاعات مرمتگران آثار منقول
شناسنامه فنی آسیب شناسی اموال تاریخی و فرهنگی منقول
شرح خدمات طرح محتوایی موزه ها
فرم اطلاعات مرمتگران با تجربه
گزارش وضعیت اموال فرهنگی و تاریخی منقول
گزارش حفاظتی و مرمتی اموال فرهنگی و تاریخی منقول
گزارش طرحهای با اعتبار بیش از ۴۰۰ میلیون ریال
قوانین ، دستورالعملها و مقررات مرتبط با معاونت میراث فرهنگی در قانون اساسی
.
.

آیین نامه ها و مقررات معاونت صنایع دستی
صدور پروانه تولید کارگاهی
جواز تأسیس تشکیل تعاونی
ثبت نام در کلاسهای آموزش صنایع دستی
آزمون هماهنگ ورودی دوره های آموزشی
آموزش هنرهای سنتی
.
.

آیین نامه ها و مقررات معاونت سرمایه گذاری
آیین نامه اجرایی قانون توسعه گردشگری
آیین نامه اقامت گاه های بوم گردی استان
درجه بندی تأسیسات گردشگری ( مهمانپذیرهای کشور )
آیین نامه اصلاحی درجه بندی تأسیسات گردشگری