تعرفه دستمزد راهنمایان گردشگری

 

 

شرح مکان۱تا ۷ نفر۸تا ۱۵ نفر۱۶ تا ۴۰ نفر

گشت تمام روز شهر شیراز

۹۰۰۰۰

۹۵۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

گشت  نیم روز شهر شیراز

۵۰۰۰۰

۵۵۰۰۰

۶۰۰۰۰

گشت تخت جمشید،نقش رستم و نقش رجب

۹۵۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۵۰۰۰

گشت تخت جمشید ، پاسارگاد و نقش رستم

۱۰۵۰۰۰

۱۱۰۰۰۰

۱۱۵۰۰۰

گشت داراب یا فیروزآباد ،قلعه دختر یا بیشاپور ،تنگ چوگان

۱۰۵۰۰۰

۱۱۰۰۰۰

۱۱۵۰۰۰

تور طبیعت گردی

۹۰۰۰۰

۹۵۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

انتقال از فرودگاه به گشت تمام روز

۱۱۰۰۰۰

۱۱۵۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

ترانسفر به فرودگاه یا برگشت

۲۵۰۰۰

۲۵۰۰۰

۲۵۰۰۰

گشت های خارج از استان

۱۱۰۰۰۰

۱۱۵۰۰۰

۱۲۰۰۰۰

 

 

۱-این تعرفه از۱/۱/۹۳ قابل اجرا می باشد.

 

۲-قیمت ها به تومان است.

 

۳- آژانس ملزم به بیمه نمودن راهنما است.

 

۴-در تورهای خارج از استان “دور ایران”هزینه صبحانه ،ناهار،شام  و اسکان راهنما به عهده دفاتر خدمات مسافرتی است.

 

۵-در تورهای خارج از استان”دور ایران”هزینه برگشت راهنما به شهر اقامت وی به عهده ی دفتر خدمات مسافرتی است.

 

مصیب امیری

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس

 

امیر سبوکی

رییس انجمن صنفی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی فارس