شناسنامه حمام های ثبت شده میراث فرهنگی

۱

حمام تاریخی  علی خان اشکنان

دوره تاریخی : قاجار

آدرس : شهرستان لامرد ، بخش اشکنان ، کنار مسجد جامع

۲

حمام تاریخی باد نجان

دوره تاریخی : صفوی

آدرس :  شهرستان جهرم ، بخش سیمکان ، انتهای روستای باد نجان

۳

حمام تاریخی شهر بهمن

دوره تاریخی: قاجار

آدرس :شهرستان آباده ،شهر بهمن ،  بافت قدیمی شهر بهمن

۴

حمام بیدکرز

دوره تاریخی : قاجاریه

آدرس : شهرستان نورآباد ممسنی ،بخش ماهور میلانی ، غرب روستای بیدکرز


۵

حمام پهلوانی

دوره تاریخی : قاجاریه

آدرس : شهرستان اقلید ، روستای آسپاس ،روستای پهلوانی

۶

حمام پیرغیب

دوره تاریخی: دوره متاخر اسلامی

آدرس : شهرستان لارستان ، بخش مرکزی ، شهر قدیم لار ، محله پیرغیب ، خیابان غفوری ، کنار مسجد پیرغیب

۷
حمام توکل

دوره تاریخی:قاجار

آدرس:داراب،مجاورت بازارداراب،خیابان مجاهدین اسلام ،بالاتر از چهار راه آزادی

۸

حمام توکلی

دوره تاریخی: پهلوی

آدرس :شیراز ، خیابان لطفعلی خان زند، روبروی آرامگاه نور ، پشت کوچه فاطمیه

۹

حمام پدز(پای دژ)

دوره تاریخی : افشاریه

آدرس :شهرستان لارستان ، شهر خور ، منطقه پدز

۱۰

حمام کوشک قاضی

دوره تاریخی: قاجاریه

آدرس : شهرستان فسا ،بخش مرکزی ،دهستان کوشک قاضی

۱۱

حمام خانی

دوره تاریخی :قاجاریه

آدرس : شیراز ، خیابان شهید دستغیب ،جنب مسجد مشیر

۱۲

حمام کهنه خرامه

دوره تاریخی : صفوی 

آدرس : شیراز،  بافت قدیم شهر خرامه ، کنار تپه باستانی بهرام گور

۱۳

حمام خضر جویم

دوره تاریخی : احتمالا دوره صفوی

آدرس : جنوب غربی جویم ، محله گودگر

۱۴

حمام وکیل

دوره تاریخی: زندیه

آدرس : شیراز ، خیابان طالقانی ، روبروی کتابخانه شهید دستغیب

۱۵

حمام خور

دوره تاریخی : قاجاریه

آدرس : شهرستان لار ، روستای خور

۱۶

حمام صدآباد

دوره : قاجاریه

آدرس : شیراز ،خیابان لطفعلی خان زند ،بازارحاجی ، حمام صدرالدین

۱۷

حمام فهلیان

دوره تاریخی : صفویه

آدرس : شهرستان نورآباد ممسنی ،منطقه فهلیان ، جنوب روستای فهلیان ،دامنه کوه زرد