نورپردازی مجموعه زندیه تا قبل از آغاز سال نو به اتمام می رسد

با هماهنگی و نظارت اداره میراث فرهنگی فارس، طرحی فاخر به منظور نورپردازی مجموعه زندیه توسط شهرداری شیراز اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، با توجه به اهمیت موضوع نورپردازی اماکن و ابنیه های تاریخی، با رعایت حفظ هویت معماری بنا و با هدف بهتر نشان دادن وجوه تمایز و برتری های آن نسبت به دیگر بنا ها و همچنین ایجاد جلوه ای شبانه به آنها، طرح نورپردازی مجموعه زندیه با هماهنگی و نظارت ادراه کل میراث فرهنگی فارس و اجرای طرح توسط شهرداری شیراز در دستور کار قرار گرفت.

بنا براین گزارش مصیب امیری مدیر کل میراث فرهنگی فارس در این خصوص اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال نو و فراهم نمودن شرایط هر چه مطلوب تر ارائه خدمات به میهمانان نوروزی، با همکاری شهرداری شیراز، بناهای شاخص مجموعه زندیه از جمله ارگ کریمخان زند، موزه پارس، حمام وکیل و مسجد وکیل نورپردازی می شوند که تا قبل از آغاز سال نو به اتمام خواهد رسید.