:انتخاب صفحه

۱

۲

۳

۴

۵

۶

 

 

 

شماره صفحه

۵

 

 

 

 

.۱.

خانه صدیقه بیگم معزی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، گذر سنگ سیاه ، روبروی پارک محله ای ، پلاک ۲۴

۲

خانه رحیم دعایی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله سرباغ اول ، کوچه هفت پیچ ، پلاک۱۳

۳

خانه دخانچی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، پشت بازار وکیل جنوبی ، کوچه توتونچیان

۴

خانه حسینی عشقی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، کوچه سرباغ ، پلاک ۲۷

۵

خانه رضا قلی استخری

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، کوچه بهار ایران ، کوچه سرعدلو ، کوچه گلدانی ، پلاک ۲۴

۶

خانه ابراهیم فرح فرد

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم شیراز ، محله سرباغ ، کوچه خانقاه احمدی ، پایین تر از مسجد مهدی ، پلاک ۳۳

۷

خانه حاج محمود فتح (محمد کاظم )

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، محله سرباغ ، کوچه خانقاه روبروی خانقاه احمدی ، پلاک ۹۲

۸

خانه فروغ الملک

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – نزدیک بقعه بی بی دختران

۹

خانه بهادر غضنفری

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، محله سنگ سیاه ، کوچه عظیم السلطنه ( کوچه عدلو )

۱۰

خانه صادق غلامی

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابا ن احمدی شمالی ، کوچه توانگر ، پلاک ۳۹


۱۱

خانه سعادت

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-خیابان دستغیب-گذر سنگ سیاه-روبه روی ارامگاه سیبویه

۱۲

خانه قادر دهقان

دوره تاریخی:قاجاری

آدرس : شیراز ، بافت قدیم ، خیابان احمدی شمالی ، کوچه توانگر ، کوچه ۱۹ ، پلاک ۱۶

۱۳

خانه محمدابراهیم صاحب تاجرشیرازی (حسنی )

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بازار حاجی – ابتدای کوچه زنجیرخانه

۱۴

خانه توکلی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی گود عربان-خیابان لطفعلی خان زند – کوچه ۱۸۴ – پلاک ۸

۱۵

خانه بیات

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان بین الحرمین-جنب بقعه ی سید الا ءالدین حسین

۱۶

خانه لیاقت رفیعی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله سرباغ – کوچه پشت مسجد شهدا – کوچه عطاران – پلاک ۲۷

۱۷

خانه عزیزشیرمردزاده

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی نمازی-پلاک ۶۶

۱۸

خانه اوجی

دوره تاریخی: قاجاری

آدرس : شیراز ، خیابان احمدی ، بازارچه حاج زینل ، کوچه بصیری

 

۱۹

خانه حسن حلی ساز

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – بافت قدیم – محله گود عربان –جنب بازار حاجی – کوچه سجادی – پلاک ۸

 

۲۰

خانه اوجی و بصیری

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – محله سنگ سیاه – بازارچه حاج زینل

۲۱

خانه امرالله خشرو

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-کوچه ی حسینیه کردها-بن بست جباری-پلاک۳۴

۲۲

خانه جلیل محبوب (توتونچی )

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-انتهای کوچه ی حمام بهارستان-کوچه ی توتونچی-روبه روی عرقیات گیاهی-پلاک

۲۳

خانه جمال نشاطیان

دوره تاریخی: پهلوی اول

آدرس : شیراز – محله سنگ سیاه – بازارچه ارامنه – پشت مسجد مشیر

۲۴

خانه جوادصبار

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-بافت قدیم-محله ی درب مسجد-پشت مسجد نو-پلاک۵۹

۲۵

خانه حاج عمادالملک بصیری

دوره تاریخی:پهلوی اول

آدرس :شیراز-خیابان منوچهری-پلاک۸۲

۲۶

خانه حاج منصورطیوری

دوره تاریخی: قاجار

آدرس :شیراز-محله ی درب شیخ-چهار سو بازار حاجی-پلاک۱۱

۲۷

خانه حسن نژاد

دوره تاریخی:اواخر قاجار

آدرس :فسا-بافت قدیم-محله ی شیخ آباد-روبه روی مسجد شیخ آباد

۲۸

خانه حسین پاکیاری

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :خیابان قاآنی-کوچه ی کد خدا-پلاک۶۵

۲۹

خانه حسین نمازی

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی نمازی- پلاک۶۶

۳۰

خانه حیانایب میرزا

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-محله ی سنگ سیاه-کوچه ی شازده جمالی-پلاک۳۰

۳۱

خانه کازرونیان

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز –خیابان لطف علی خان زند – محله گودعربان

۳۲

خانه قربانعلی بیات پور

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – انتهای بازار چه حاج زینل – کوچه فیض – پلاک۶

۳۳

خانه فریورطالبان(خانه خورشید کلاه )

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – خیابان لطفعلی خان زند – پشت اندرونی زینت الملک

۳۴

خانه فروغ الملک قوامی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – بافت قدیم – نزدیک بقعه بی بی دختران

۳۵

خانه علی بابا بابایی

دوره تاریخی: قاجار

آدرس : شیراز – کوچه مهندسی – پلاک۴۷

۳۶

خانه خلیل پسند

دوره تاریخی:قاجار

آدرس :شیراز-خیابان لطفعلی خان زند-کوچه ی تریاکچی-پلاک۶