خانه مسافر

 

ردیف

نام و کدشناسایی

مجموع اتاقها

نام مدیر

تلفن

آدرس

تاریخ شروع بهره برداری

۱

هاشمی

۹۴/۹/۲۵

۳

سید فرج اله هاشمی

۹۱۷۱۱۲۴۹۰۸

بلوار جمهوری – کوچه۱۹ – فرعی ۵/۱۹ – درب آخر سمت چپ

۲

سپهر

۹۴/۱۲/۲۷

۱۰

حمید بهروز زاده

۹۱۷۳۰۸۶۱۵۱

پل امام علی- بین ساحلی جنوبی و خیابان تختی

۳

صالحی

۹۴/۱۲/۰۴

۲

علی رضا صالحی

۹۱۷۱۱۱۰۸۱۰

بلوار نیستان کوچه ۱ پلاک ۵۳

۴

آقا جون

۹۴/۱۱/۱۸

۴

عباس مرادیان بروجنی

۹۱۷۳۰۸۰۱۶۴

خیابان هجرت کوچه ۵ جنب هیئیت البوالفضل درب کرم رنگ پلاک ۴۷

۵

عابدپور۱

۹۴/۱۲/۲۷

۳

مریم عباسی

۹۱۷۱۱۱۵۴۹۱

شیراز-بلوار جمهوری کوچه ۱۷-پلاک۱۲۸

۶

عابدپور۲

۹۴/۱۲/۲۷

۳

مریم عباسی

۹۱۷۱۱۱۵۴۹۱

بلوارهجرت ، کوچه ۵ ،  روبروی هیئت جان نصاران

۷

باقری

۹۴/۰۹/۲۵

۱

طاهر محمد باقری

۹۳۰۲۸۵۵۷۹۰

روستای حسین آباد-بخش بیرم لارستان- انتهای بلوار دانش – روبروی دبیرستان امام حسین

۸

محبی

۹۴/۱۱/۱۷

۲

افسون محبی

۹۳۳۶۹۷۴۹۹۲

چهارراه هوابرد- بلوار سرباز- روبروی نینوا- فروشگاه تچرا-خیابان ایثارگران-خ اباصالح- اباصالح ۴- پلاک۵۷

۹

فاضلی

۹۴/۱۲/۲۶

۳

محمد مهدی فاضلی

۹۱۷۱۱۲۵۳۱۲

شهرک گلستان خیابان دلواری آخر کوچه ۱۴ و ۱۶ فوقانی نانوایی

۱۰

کاراندیش

۹۴/۱۲/۱۵

۱

مجتبی کاراندیش

۹۱۷۴۵۰۲۴۳۱

شیراز خیابان نه دی روبروی شاهچراغ جنب پارکینگ مکانیزه یک درب اول سمت راست

۱۱

ایزدی

۹۵/۰۵/۲۷

۴

سعید ایزدی

۹۱۷۹۲۵۳۴۴۸

خیابان لطفعلی خان زند چهارراه پیروزی سه راه نمازی روبروی عرقیات اشک زرد باک ۲۲

۱۲

بردان

۹۵/۰۴/۲۲

۳

فاطمه باقری

۹۱۷۷۳۹۸۲۵۸ ۷۱۳۲۲۶۲۵۶۲

بلوار جمهوری کوچه ۱۹ فرعی ۶/۱۹ سمت چپ درب آخر

۱۳

آرنیکا

۹۴/۹/۲۲

۲۰

مرتضی زارعی

۹۱۷۳۲۹۰۰۷۵

اطلسی بلوار هجرت خیابان جاوید ساختمان آرنیکا

۱۴

چهل مقام

۹۴/۱۲/۲۵

۱۲

هاشم موسوی

۹۱۷۳۱۳۹۹۴۱

چهار راه ادبیات خیابان چهل مقام کوچه ۹ یک آپارتمان مانده به آخر سمت چپ

۱۵

دانیال

۹۴/۱۲/۲۶

۸

حسین اسفندیاری

۹۱۷۳۰۸۹۹۱۷

بلوار جمهوری کوچه ۱۱/۲ اولین فرعی سمت چپ درب چهارم سمت راست ساختمان دانیال

۱۶

امیر علی

۹۴/۱۲/۲۴

۲

محمود محسن زاده

۹۱۷۸۱۷۳۶۷۹

بلوار نصر بعد از چهاراه سرداران کوچه آیین فرعی دوم چپ فرعی اول راست بن بست سمت چپ

۱۷

حسینی

۹۴/۱۲/۲۷

۳

جواد خوش سیما

۹۱۷۳۱۳۴۷۷۹

فلکه آستانه خیابان حسینی قدیم نبشه کوچه چهارده

۱۸

ستاره طلایی

۹۴/۱۲/۲۶

۱

نیره فیروزی

۹۳۹۲۷۸۸۱۴۱

بولوار هفت تن ـ کوچه ۱۹

۱۹

انصار

۸۹

۴

منصور انصاری

۹۱۷۱۱۱۷۳۵۶

آستانه ، جنب حرم سید علاالدین حسین