شهرستان خنج

درشهرستان خنج نوع آب وهوا زمستانی معتدل وبهاری زود هنگام رابوجود می آورد .درختان نخل که درتمام طول سال سرسبزهستند دراواخرزمستان طراوت خاصی رابه منطقه می بخشد وجود آب انبارهایی باشکل ظاهری زیبادرمسیرراه اطراف ودرون خنج جلوه دیگری به این شهرستان می دهد.

جاذبه های گردشگری شهرستان خنج


جاذبه های مذهبی


آرامگاه شیخ محمدابونجم :

این آرامگاه به سبک مسجدالحرام ازسنگ کاشی وگچ ساخته شده وازآثار تاریخی مذهبی مربوط به قرن ۸ هجری می باشد نسب شیخ محمد ابو نجم به امام موسی کاظم (ع) میرسد .

مسجدجامع:

بنای اصلی مسجد مربوط بهسال۷۸۶ هجری قمری است ولی بعدها به مرور زمان تخریب شده وتنها سردرورودی آن باقی مانده است .که دارای تزیینات آجروکاشی همراه باتکرار نام خداوند وحضرت محمد (ص) است.

جاذبه های تاریخی

مناره شیخ دانیال:

بنای مناره مربوط به سال۷۸۹ هجری قمری است پایه بنا به شکل استوانه ای است که بر بدنه آن آثار آجروکاشی دیده می شود.ارتفاع آن حدود۲۵ متراست .

آتشکده محلچه:

ازآثار دوره ساسانی منطقه محلچه دربین راه خنج-لار است .بنای فعلی چهارطاقی به سه پایه استواراست وهمانند دیگرچهارطاقی ها ازسنگوساروج ساخته شده است .

از دیگرآثارموجوددرشهرستان خنج مسجدجامع فیشور مقبره شاه فخرالدین احمد مقبره شیخ قاضی دربخش کوره مقبره شیخ شعیب قلعه های خلوت شاه نشین نرگسی ومقبره شاه عبدالسلام رامیتوان نام برد