هشتمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی فارس در ارگ کریم خانی شیراز برپا می شود

سفربه فارس