از دو طرح خلاقانه هنرمندان صنایع دستی استان فارس رونمایی شد

سازمان میراث فرهنگی