با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت استان فارس حفاران غیرمجاز ناکام ماندند

سازمان میراث فرهنگی