ثبت ۷۲ اثر تاریخی غیر منقول استان فارس در فهرست آثار ملی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: با ثبت ۷۲ اثر تاریخی غیر منقول در سال ۱۳۹۶ تعداد آثار ثبتی استان به ۲۹۵۴ اثر رسید.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، مصیب امیری با بیان مطلب فوق اظهار داشت: استان فارس غنی‌ترین و متنوع ترین ذخایر تاریخی در دوره های مختلف را دربین استان های کشور داراست، همچنین وجود جاذبه های طبیعی و گردشگری به اهمیت این موضوع می افزاید.
وی با اشاره به اینکه استان فارس با اختصاص حدود ۱۰ درصد آثار ثبتی کشوردر رتبه تخست کشور قرار دارد ادامه داد: بیشترین آثار تاریخی استان به ترتیب در شهرستانهای شیراز، مرودشت ، کازرون و لارستان ثبت شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس اظهار داشت: نخستین اقدام در تمامی امور مطالعاتی و پژوهشی و انجام اقدامات حفاظتی و مرمتی ، ثبت اثرمورد نظر است که اداره کل میراث فرهنگی فارس در سال ۹۶، با اولویت قرار دادن یکی از برنامه های خود در راستای ثبت آثار تاریخی-فرهنگی، با ثبت ۷۲ اثر تاریخی غیر منقول و۳۳ شی تاریخی منقول مربوط به دوره هخامنشی در فهرست میراث ملی، گام مهمی در راه مرمت و احیا این آثار برداشت.
این مقام مسئول با تاکید به ادامه روند ثبت آثار تاریخی و تکمیل وارائه پرونده های آنها، به مستند نگاری بافتهای تاریخی استان اشاره و خاطر نشان کرد: شهر شیراز با بافتی بالغ بر ۳۶۰ هکتار یکی از منسجم ترین این بافتها محسوب می شود که آثار بسیار ارزشمندی در دل آن نهفته است و در جهت دفاع از هویت این بافت ارزشمند و حفظ انسجام و یکپارچگی آن، در حال حاضر اولویت این اداره کل، ثبت بناهای ارزشمند بافت تاریخی شیراز می باشد