اولین سیلوی گندم استان فارس در آستانه ثبت ملی

مدیر کل میراث فرهنگی فارس گفت: پرونده اولین سیلوی گندم استان فارس تکمیل و برای ثبت در فهرست آثار ملی به شورای ثبت آثارکشور ارسال شده است.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان فارس، مصیب امیری با بیان خبر فوق اظهار داشت: پرونده اولین سیلوی گندم استان فارس واقع درشیراز، اردیبهشت ماه سال جاری تکمیل و به شورای ثبت آثار کشور ارسال گردید و در حال حاضر این پرونده مراحل نهایی ثبت در فهرست آثار ملی را طی می کند.
این مقام مسئول به ویژگی های خاص بنا نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر قدمت، این بنا نخستین سازه دوره صنعتی شیراز است که اولین آسانسور در آن به کاررفته است.
بنابراین گزارش به نقل از مدیر کل میراث فرهنگی فارس، این بنا متعلق به دوره پهلوی و اولین سیلوی گندم استان فارس محسوب می گردد که در روند صنعتی شدن کشور تاثیر بسزایی داشته و یادگاری از آغاز نمود و مظهر مدرنیته، نظم و قانون در ایران است. اولین آسانسور در شیراز که خود گام بلندی در ماشینی شدن صنعت بوده است، در این بنا بکار رفته که در حال حاضر نیز قابل استفاده می باشد.
مصالح اصلی بنا نیز از بتن مسلح است که خود یکی دیگر از ارزشهای این اثر است. بتن مسلح یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب صنعتی بوده و سیلوی شیراز جز اولین بناهایی است که در ایران با کمک این دستاورد ساخته و همچنان استوار و پا برجا مانده است.
گفتنی است، ظرفیت ذخیره سازی این سیلو ۱۶ هزارتن در سال بوده و در حال حاضر از انبارها و سایر فضاهای اداری آن استفاده می شود.