مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای تاسیسات گردشگری

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده متقاضیان احداث تأسیسات گردشگری (دارای زمین)

۱ـ تصویر شناسنامه، کارت ملی و پایان خدمت.

۲ـ اسناد مالکیت (در صورتی که اسناد مالکیت به نام متقاضی نباشد داشتن وکالتنامه محضری از طرف صاحب سند جهت پیگیری اداری لازم می باشد)

۳ـ کروکی تأیید شده محل مورد نظر توسط شهرداری، بخشداری و… (دارای مشخصات UTM )

۴ـ تکمیل فرم اطلاعات درخواستی به صورت دقیق و خوانا.

۵ـ پرینت مالی (گردش مالی) حداقل ۶ ماه گذشته.

۶ـ ارائه اساسنامه در صورت شرکتی بودن درخواست.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده متقاضیان احداث تأسیسات گردشگری (فاقد زمین)

۱ـ تصویر شناسنامه، کارت ملی و پایان خدمت.

۲ـ کروکی تأیید شده محل مورد نظر توسط شهرداری، بخشداری و… (دارای مشخصات UTM )

۳ـ تکمیل فرم اطلاعات درخواستی به صورت دقیق و خوانا.

۴ـ پرینت مالی (گردش مالی) حداقل ۶ ماه گذشته.

۵ـ اموال ثابت (غیر منقول).

۶ـ سوابق اجرایی و مدیریتی مجری/مالک.

۷ـ ارائه اساسنامه در صورت شرکتی بودن درخواست.


متقاضی محترم

با سلام

ازاینکه استان فارس و شیراز ، شیرازه فرهنگ و تمدن ایران زمین را جهت سرمایه گذاری انتخاب نموده اید سپاسگزاریم.آنچه که موجب رونق و توسعه زیرساختها و تسهیلات اقامتی، پذیرایی، خدماتی، تفریحی و گردشگری می گردد دو اصل اساسی یعنی مدیریت و سرمایه می باشد. با عنایت به درخواست جنابعالی خواهشمند است موارد زیر را جهت طرح در کمیسیون طرح های گردشگری معاونت سرمایه گذار و طرح های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در قالب CD به صورت Power Point ارائه نمایید. هر کدام از بندهای زیر در یک اسلاید نمایش داده شود.

۱ـ مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: ……………………………………… نام پدر: …………………………….. شماره شناسنامه:………………………….

کد ملی: ………………………………. تاریخ تولد: …………………….. حوزه صدور شناسنامه: …………………………. (به همراه تصویر اسکن شده کارت ملی و صفحات شناسنامه)

مدرک تحصیلی: ………………………………………..

در صورت شرکتی بودن نام شرکت و مشخصات مدیر عامل و نوع فعالیت متقاضی.

۲ـ نشانی دقیق محل سکونت به همراه کد پستی: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………..

۳ـ نشانی دقیق و کد پستی محل اجرای طرح: …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………..

۴ـ کروکی دقیق محل اجرای طرح که شامل: متراژ، مساحت زمین، طول و عرض زمین، طول و عرض جغرافیایی زمین، فاصله تا جاده فرعی و اصلی و نام آنها/ فاصله با اولین روستا و شهر با ذکر نام آنها.

نام زمین و یا تأسیسات سمت راست و چپ محل اجرا ی طرح.

۵ـ چگونگی زیرساخت ها از جمله آب، برق، گاز و مخابرات ذکر شود که وجود دارد یا خیر؟ (در صورت مثبت بودن مجوزها اسکن شود). و در صورت منفی بودن جواب، فاصله نزدیکترین شبکه های برق، آب، گاز و کابل های مخابراتی و یا فیبرهای نوری با محل اجرای پروژه ذکر گردد.

۶ـ کاربری فعلی زمین، به همراه تصاویر اسکن شده اسناد زمین و اینکه زمین در حریم شهری است یا خارج از آن.

۷ـ ذکر جاذبه های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی پیرامون محل اجرای طرح و پتانسیلها و دلائلی که احداث پروژه را ضروری می نماید.

۸ـ تهیه سایت پلان و جانمایی پروژه با ذکرمیزان پیشنهادی زیربنای پروژه (سطح اشغال) و فضاهای پیشنهادی و متراژ مورد نیاز آنها، تعداد طبقات، دسترسی ها، ورودی و خروجی و سایر موارد لازم ( به همراه اسکن کروکی تهیه شده).

۹ـ میزان کلی هزینه های لازم جهت بهره برداری نهایی از طرح و تفکیک آن در آیتم های: ( قیمت زمین، ساختمان، تأسیسات، تجهیزات، هزینه های مشاوره، مهندسی و نقشه کشی و سایر موارد).

۱۰ـ زمان بندی پروژه به صورت فصلی با جدول بندی در چهار فصل:( بهار، تابستان، پاییز، زمستان).

۱۱ـ میزان آورده متقاضی به جز محاسبه قیمت زمین.

۱۲ـ میزان پیشنهادی تسهیلات مورد نیاز پروژه.

۱۳ـ میزان اشتغالزایی پروژه به دو صورت:

الف ـ مدیران ، مهندسان و کارگران در حین اجرای پروژه.

ب: نیروها و شاغلین که پس از بهره برداری به صورت دائم در قسمتهای مختلف مشغول به کار می شوند.

۱۴ـ فاصله تقریبی محل اجرای طرح با

الف ـ نزدیکترین فرودگاه و نام فرودگاه.

ب ـ نزدیکترین راه آهن و نام راه آهن.

ج ـ نزدیکترین پایانه مسافربری و نام پایانه مسافربری.

دـ نزدیکترین ایستگاه اتوبوس و نام ایستگاه اتوبوس.

رـ نزدیکترین ایستگاه مترو و نام ایستگاه مترو.

۱۵ـ میزان تقریبی درآمد ماهیانه و سالیانه کلی طرح در ۵ سال اول.

۱۶ـ آورده های نقدی و غیر نقدی به همراه اسناد و مدارک اسکن شده.

۱۷ـ تهیه عکس از زوایای مختلف محل اجرای طرح و اسکن آنها.

۱۸ـ ارائه پیشنهادات و موارد درخواستی که در بندهای بالا ذکر نشده است.