شناسنامه مدرسه های تاریخی ثبت شده میراث فرهنگی


.۱م

مدرسه آقاباباخان

دوره تاریخی : قاجار

آدرس : شیراز ،خیابان طالقانی ، پشت مسجد وکیل ، ضلع غربی بازار وکیل جنوبی

۲

موسسه  علمی آینده سازان

دوره تاریخی : پهلوی اول

آدرس : شیراز ،خیابان انوری ، کوچه لشکری

۳

دبستان ابن سینا

دوره تاریخی :پهلوی اول

آدرس : شیراز ، بافت میانه ، خیابان رودکی ، خیابان مکتبی

۴

کانون فرهنگی فاطمه الزهرا

دوره تاریخی : پهلوی اول

آدرس : شیراز ، بافت میانه – خیابان زند باریک  ، به طرف فلکه ستاد ، سمت راست ، روبروی بیمه تامین اجتماعی ناحیه ۱

۵

مدرسه حکیم
دوره تاریخی : بازسازی معاصر – صفوی

آدرس : شیراز ، میدان احمدی ، بازار شاهچراغ

۶

حوزه علمیه داراب

دوره تاریخی : قاجار

آدرس : شهرستان داراب ، بخش مرکزی شهر داراب

۷

مدرسه ایلخانی (شیبانی )
دوره تاریخی : قاجار

آدرس : شیراز ، سه راه نمازی ، خیابان دستغیب ، کوچه باغ ایلخانی ، پشت مسجد ایلخان

۸

دبیرستان خدیجه کبری

دوره تاریخی : پهلوی اول

آدرس : شیراز ، بافت میانه ، خیابان انوری ، جنب هتل جم

۹

خانه معلم (موزه مردم شناسی )

دوره تاریخی : پهلوی اول – معاصر

آدرس : شهرستان کازرون ، بخش مرکزی ، خیابان شریعتی جنوبی

۱۰

مدرسه خان

دوره تاریخی :صفوی

آدرس : شیراز ، خیابان لطفعلیخان زند ، بعد از سه راه نمازی ، سمت چپ ، محله اسحاق بیگ

۱۱

مکتبخانه (منزل عرقیها )

دوره تاریخی:قاجار

آدرس : شیراز ،خیابان لطفعلیخان زند ، به طرف فلکه مصدق ، کوچه ساعت ، پشت نارنجستان قوام

۱۲

مقیمیه

دوره تاریخی : قاجار

آدرس : شیراز ، خیابان لطفعلیخان زند ، جنب موزه نارنجستان

۱۳

مدرسه سعدیه ارسنجان

دوره تاریخی : صفویه

آدرس : شهرستان ارسنجان ،اوایل شهر ، کنار خیابان جدیدالاحداث

۱۴

مدرسه منصوریه

دوره تاریخی : تیموری

آدرس : شیراز ، جنوب شاهچراغ ، بازارچه منصوریه ، محله لب آب

گزارش خبری روز

شب فرهنگی فارس در برج میلاد