مسیرهای گردشگری فارس

 

 

مسیرهای اصلی گردشگری۶۲ مسیر گردشگری
.
.
.
.
.
.
مسیرهای شهر شیرازآرامگاه شاعران
و ادیبان
آثار
زند
آثار
قاجار
آثار
پهلوی اول
.
.
.
مسیرهای محور شمالیدریاچه
بختگان
بندامیراقلیدقادرآبادقصریعقوبایزدخواستکاروانسرای بردکره ای
خرم بیدخسروشیرینملیانمرودشت۱مرودشت۲منجپارک بموپاسارگاد
سد ملاصدراسیوندسوریانتخت جمشیدتنگ بلاغی۱تنگ بلاغی۲تنگ براق
.
.
.
.
.
مسیرهای محور غربیکمهرگویمکلستانبیضاشش پیرقلاتدالینجیدرزار
کهکرانکامفیروز
.
.
.
مسیرهای محور جنوبیسرمشهدبندرآفتاباهوازاهوازعسلویهآتشکده
فیروزآباد
بندرعباسبوان
بهبهانبهبهانبیشاپوربرازجانبوشهردشتستاندهدشتدیلم
فراشبندفراشبندفیروزآبادحاجی آبادجزیره هنگامایذهجمجم
جزیره هرندکنگانکاریانکازرونکازرونخاییزگچسارانگچساران
گاوبندیگناوهقلعه کاریانقشمقشمقیروکارزینخفر جهرمخفر جهرم
خارکخنجخورموجکیشکیشکیشکنارتختهلامرد
لاربستکلارستانممسنیممسنیممسنیمینابمهرنقش بهرام
نرگس زار کازروننورآبادنورآباددریاچه پریشانتنگابتنگ ابوالحیاتتنگ چوگانتنگستان
.
.
.
مسیرهای گردشگری روستاییبیضادشتکدردوزنقلاتخرم بیدکوهنجانپاقلعهسپیدان
.
.
.
مسیرهای محور شرقیبختگانداراباستهبانفساقطرویهایجمهارلومهارلو
مهارلوسروستان
.
.
.
مسیرگردشگری آبدرمانی——–مهارلومرودشتکوارفیروزابادنورابادبندرعباسبندرعباسممسنی