اماکن مذهبی فارس

فهرست مهمترین اماکن مذهبی استان فارس

ردیف

نام اثر

دوره تاریخی

نشانی

فاصله به کیلومتر از شیراز

۱

حرم مطهر شاهچراغ(ع) و سید میرمحمد

دیلمیان

شیراز

ـــ

۲

مسجد جامع عتیق

صفاریان

شیراز

ـــ

۳

امامزاده سید علاءالدین حسین

قرن ۹ و ۸ هـ . ق

شیراز

ـــ

۴

مسجد نصیرالملک

قاجاری

شیراز

ـــ

۵

مسجد وکیل

زندیه

شیراز

ـــ

۶

مسجد شهداء(نو)

اتابکان

شیراز

ـــ

۷

امامزاده اسماعیل

ـــ

فسا

۹۵ کیلومتر

۸

امامزاده داوود

اتابکان

فیروزآباد

۱۱۰ کیلومتر

۹

امامزاده سیدحسین

ـــ

کازرون

۱۲۲ کیلومتر