مهمانپذیرهای فارس

 

 

ردیف

مهمانپذیر

درجه

شماره تلفن
« ۰۷۱۱»

نام مدیر مسئول

نشانی

 

۱

گلها


ممتاز

۲۳۳۲۷۲۹

جاوید نصیری

شیراز خیابان زند بین انوری و خیام

۲

ویلا

ممتاز

۲۳۴۵۶۴۵ ۲۳۳۰۹۸۶

احسان عسکری

شیراز چهارراه زند

۳

کسری


۱

۲۳۳۴۹۵۷

قنبر چالاک

شیراز خیابان زند- ابتدای خ انوری

۴

انوری


ممتاز

۲۳۳۸۰۴۱ ۲۳۳۷۵۹۱ اتحادیه ۲۳۳۳۲۵۴ ۲۳۵۹۲۶۳ ۰۹۱۷۱۱۶۱۰۹۸

بهادر عسکری

شیراز خیابان زند ایتدای خ انوری

۵

جم


۱

۲۳۳۲۷۰۸

حسام­الدین بنی­عباسی

شیراز خیابان زند خ انوری روبروی اهلی

۶

فردوسی


ممتاز

۲۳۳۹۲۶۰-۲۳۳۲۷۹۴

ناصر اسدی

شیراز خیابان زند روبروی کاخ نور

۷

ایران

ممتاز

۲۲۲۳۷۶۵-۸۲۱۵۱۸۲

حاج­لطفعلی فروزان

شیراز چهار راه زند جنب بانک تجارت

۸

پاسارگاد


ممتاز

۲۲۴۴۹۱۹

نظرعلی بهروزفری فر

شیراز چهارراه زند جنب کفش ملی

۹

طوس


ممتاز

۲۲۴۷۲۶۱

مجید ستایشگر

شیراز ابتدای خیابان رودکی

۱۰

زند


ممتاز


۲۲۲۲۹۴۹

رضا الوان­چی

شیراز فلکه شهرداری خ دهنادی

۱۱

استقلال


ممتاز

۲۲۲۷۷۲۸-۲۲۲۵۳۸۳

حاج­علی­اصغر دوکوهکی

شیراز فلکه شهرداری خ دهنادی

۱۲

باباکوهی


۱

۲۲۲۳۲۷۵

صمد اسکندری

شیراز-خیابان تختی چهارراه راهنمایی

۱۳

آسیا


۲

۲۲۲۴۲۶۴

محمود رضا شیری

شیراز خیابان تختی

۱۴

هخامنش

۱

۲۲۲۸۱۲۴

علی نیرومند فر

شیراز خیابان تختی ربروی بانک ملت

۱۵

ایران پارس


۲

۲۲۲۴۷۳۴

سید احمد حسینی

شیراز خیابان تختی جنب بانک ملت

۱۶

قائم


۱

۲۲۲۶۶۸۶

امید عسکری

شیراز خ تختی جنب باسکول

۱۷

ولی عصر


ممتاز

۲۲۲۶۵۶۵

علی فروزان

شیراز خ تختی

۱۸

ملل

ممتاز

۲۲۳۱۵۶۶

محمدجعفر رهبر عالم

شیراز، بولوار آیت اله دستغیب

۱۹

خیام


۱

۲۲۴۸۲۴۱ ۲۲۲۸۵۸۶

محمد ناصر صبور

شیراز خ تختی جنب هتل ارگ

۲۰

سجاد


ممتاز

۲۲۴۶۶۳۲ ۲۲۴۶۶۴۳

اسماعیل صیافان

شیراز خ تختی روبروی مسجد توکلی

۲۱

پارسیان (لارستان)


۲

۲۲۲۶۶۳۱

محمد بدیعی

شیراز خ تختی نرسیده به دروازه اصفهان

۲۲

تهران

۱

۲۲۲۴۷۷۴ ۲۲۴۱۵۹۱

ناصر جهان بخش

شیراز خ تختی روبروی دبستان جاوید

۲۳

امین


۳

۲۲۲۱۷۴۹

امین افشاری

شیراز خ تختی، روبروی بانک سپه

۲۴

باباطاهر


ممتاز

۲۲۲۷۷۰۵ ۲۲۴۹۲۵۷

محمود جهانبخش

شیراز خ تختی نرسیده به دروازه اصفهان

۲۵

شهسوار


۱

۲۲۲۵۱۲۱ ۲۲۲۸۱۷۵

مرتضی محمدیان

شیراز دروازه اصفهان خ تختی

۲۶

سهیل


ممتاز

۲۲۴۴۳۱۳ ۲۲۲۹۳۴۲

عبدالنور احمدی فرد

شیراز دروازه اصفهان خ بازار نو

۲۷

جاویدان


۱

۲۲۲۶۲۸۶-۲۲۲۹۳۵۴

مهدی غفاری

شیراز خ تختی کوچه جاوید

۲۸

چهارباغ


۳

۲۲۲۱۳۱۴

شیراز دروازه خ بازار نو کوچه روشن

۲۹

چهل ستون

۲

۲۲۲۱۱۸۳

ناصر غلامی

شیراز دروازه اصفهان خ بازار نو کوچه گلدانی

۳۰

روشن


۲

۲۲۲۱۵۲۱

ابراهیم افسری

شیراز دروازه اصفهان خ بازار نو کوچه روشن

۳۱

گلشن


۲

۲۲۲۷۸۲۶

زین العابدین فیروزی

شیراز دروازه اصفهان خ تیموری

۳۲

آل شرف


۲

۲۲۴۴۹۲۴

رحمت اله حاتم پور

شیراز دروازه اصفهان خ تیموری

۳۳

افسر(بردستان)


۲

۲۲۲۹۴۵۱ ۰۹۱۷۶۰۱۶۴۷۴

خانم لطافت توکلیان

شیراز دروازه اصفهان خ تیموری

۳۴

بنادر


۱

۲۲۲۶۲۱۱-۲۲۴۱۰۵۷

نامدار اسدی

شیراز، دروازه اصفهان خ­حافظ جنب­پل­علی­بن­حمزه

۳۵

شیراز


ممتاز

۲۲۲۷۵۳۵ ۲۲۲۶۹۴۲

محمد جواد الهی

شیراز خ ۲۲ بهمن روبروی مخابرات

۳۶

کیوان


ممتاز

۲۲۲۱۶۲۲

عبدالرسول فروتن

شیراز خ ناصرخسرو پشت ارگ

۳۷

هدایت

ممتاز

۲۲۲۲۶۶۳ ۲۲۲۸۸۴۰

هدایت فرهادی

شیراز خ هجرت

۳۸

حامد


۲

۲۲۲۸۳۵۸

سید حامد حسینی

شیراز خ فردوسی کوچه مدرسه شهید باقری

۳۹

انتظار

ممتاز

۲۲۳۲۴۳۰ ۲۲۳۲۴۳۱

سید محمد حسینی

شیراز خ فردوسی کوچه مدرسه شهید باقری

۴۰

حاتم


۲

۲۲۲۳۹۱۲

سید نصرالله حسینی

شیراز خ فردوسی کوچه مدرسه شهید باقری

۴۱

شکوه


۱

۲۲۲۸۸۵۴

محمد هاشم عبدالهی

شیراز سه راه مدبر کوچه شماره ۱

۴۲

عماد

۱

۲۲۲۸۸۵۵

جلال جو ریز

شیراز خ ۲۲ بهمن کوچه مدرسه شهید کاراندیش

۴۳

پردیس

ممتاز

۷۳۲۴۲۵۰ ۰۹۳۷۰۹۳۱۲۲۰

حاج رحمت الله محمدی فرد بردجی

شیراز ضلع غربی ترمینال شهید کاراندیش

۴۴

خورشید طلایی


۲

۷۳۱۵۸۱۲

غلام زارع

شیراز روبروی درب اصلی ترمینال کاراندیش

۴۵

آرامش

۱

۸ – ۲۲۲۸۲۴۶

حسن ابراهیمی

شیراز خ سعدی

۴۶

بهارستان

۱

۷۳۸۲۰۰۲

منوچهر صدری

شیراز، خ حضرتی، شاهزاده قاسم

۴۷

جوادیه

۲

۸۲۰۲۵۶۵

محمد علی رضوانی

شیراز دروازه کازرون اول فخر آباد

۴۸

سیاوشی


۲

۷۳۹۸۳۶۹ ۷۳۹۱۴۷۷

نوروز علی پرویزی

شیراز خ قاآنی کهنه پاساژ

۴۹

ابوذر


۲

۲۲۴۵۹۶۲

محمد ابراهیمی

شیراز چهار راه مشیر اول قاآنی کهنه

۵۰

گلستان


۲

۲۲۲۵۶۷۶

بهروز دهقانی

شیراز چهار راه مشیر اول قاآنی کهنه

۵۱

خلیج فارس


۱

۲۲۲۲۷۲۹

قدرت الله صادق پور

شیراز چهار راه مشیر اول قاآنی کهنه

۵۲

اقبال نو


۱

۲۳۳۵۱۵۳

حسین عابدی

شیراز چهار راه مشیر اول قاآنی کهنه

۵۳

شفق


۲

۲۲۲۰۴۵۳

حمید کوثری

شیراز خ لطفعلی خان زند سه راه احمدی

۵۴

نارنجستان
(۲۲بهمن )


۳

۲۲۴۲۰۷۰

محمد ده بزرگی

شیراز خ لطفعلی خان زند نرسیده به فلکه مصدق

۵۵

حیدری


۱

۲۲۲۳۳۷۵

حسین مرادی

شیراز خ لطفعلی خان زند نرسیده به فلکه مصدق

۵۶

محمدی


۱

۲۲۲۰۲۹۶

سیدمحمدعلی موسوی

شیراز خ لطفعلی خان زند نرسیده به فلکه مصدق

۵۷

حضرتی


۲

۲۲۴۰۱۲۷

شاه نظر کوثری

شیراز سه راه احمدی خ حضرتی

۵۸

آزادی


۳

۲۲۴۴۶۹۱

نگهدار مهربانی

شیراز خ حضرتی بازار زرگرها

۵۹

میلاد

ممتاز

۲۲۲۴۳۹۰

سید محمد علی ناجی

شیراز خ روبروی شاهچراغ (ع) اول خ شهید دستغیب

۶۰

صاحب

۱

۷۳۹۲۵۱۴

علی فتح توانا

شیراز خ حضرتی پاساژ بلور و چینی

۶۱

اسلامی

۲

۷۳۹۳۰۱۸

محمود بردبار

شیراز خ حضرتی پاساژ بلور و چینی

۶۲

احمدی


۱

۷۳۹۴۱۷۳ ۷۳۸۸۳۷۴

مسعود صدری دالینی

شیراز خ حضرتی

۶۳

والفجر


۲

۷۳۹۲۳۳۴

علی توانا

شیراز خ حضرتی

۶۴

ارم


۱

۲۲۲۲۲۰۳

عظیم علاقه بند

شیراز- چهارراه پیروزی پاساژ امام خمینی

۶۵

مهدی


۱

۲۲۲۵۵۹۵

لهراسب اسدی

شیراز سه راه نمازی خ لطفعلی خان زند پاساژ بندر

۶۶

یاس

۱

۲۲۲۲۰۲۱

حسین اسدی دالینی

شیراز سه راه نمازی و چهارراه مشیری کوچه ۶۶

۶۷

نور


ممتاز

۲۲۲۶۰۴۰

سرمست آقا

شیراز چهارراه مشیر بازار کویتی ها

۶۸

بوشهر


۳

۲۲۲۴۲۲۱

مهر انگیز عباسی

شیراز چهار راه مشیر اول توحید

۶۹

بنفشه

ممتاز

۲۲۴۰۲۸۳

عباسعلی یقطین

شیراز چهار راه مشیر اول توحید

۷۰

توحید


۱

۲۲۲۴۱۱۷

محمد رضا علیرضایی

شیراز چهار راه مشیر خ توحید

۷۱

شهرزاد


۱

۲۲۲۶۳۵۶

شیراز خ توحید پاساژ دشتی

۷۲

ملت


۱

۲۳۵۰۷۸۴

جهان بخش مرادی

شیراز خ توحید پاساژفکری

۷۳

چهار فصل

۱

۲۲۲۳۶۰۰

رضا مهردادی

شیراز خ توحید

۷۴

سپاهان


۲

۲۲۲۵۴۷۶

غلامرضا شمس

شیراز دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۷۵

شکوفه

۱

۲۲۲۶۴۷۶

عبدالمحمد فانی

شیراز دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۷۶

اعتماد


۲

۲۲۴۵۸۶۴

محمد علی عسکری

شیراز دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۷۷

تخت جمشید (گل و بلبل )


۳

۲۲۲۱۷۵۰

امید عسکری

شیراز دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۷۸

امید


۱

۲۲۲۸۶۱۴

رمضان عسکری

شیراز دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۷۹

رسالت


۲

۲۲۲۸۶۷۶

اکبر فخرایی

شیراز دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۰

سعادت

۲

۲۲۲۷۹۱۵

رضا معتمدی زاده

شیراز دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۱

دلگشا


۱

۲۲۲۴۵۰۱

محمدجواد خواجه­پور

شیراز دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۲

اسعدی


۱

۲۲۴۹۲۵۸ ۲۲۴۳۷۰۲

سید عبدالرضا موسوی

شیراز دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۳

کوروش


۱

۲۲۲۱۲۵۶ ۲۲۲۴۴۷۲

احمدرضا معصومی

شیراز دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۴

گله داری


۱

۲۲۴۰۶۷۳

ابوالقاسم حسینی

شیراز دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۵

گیتی


۲

۲۲۲۴۲۸۶

محمدرضا اطهری

شیراز دروازه اصفهان اول خ فردوسی

۸۶

فتح

۲

۲۲۲۶۹۴۴ ۲۲۲۴۵۹۴

منصور انصاری

شیراز خ فردوسی کوچه نرسیده به چهارراه هجرت

۸۷

صفا


ممتاز

۲۲۲۳۳۶۹ ۲۲۴۴۷۸۲

ماشاءالله جونا

شیراز خ فردوسی کوچه روستائیان

۸۸

رحمانیان


۱

۲۲۲۶۴۶۴

اسماعیل کریمی زاده

شیراز خ فردوسی کوچه روستائیان

۸۹

ماه


۱

۲۲۲۵۶۰۸ ۲۲۴۵۸۷۰

اسماعیل پیروزی

شیراز خ فردوسی کوچه روستائیان

۹۰

سیروس


ممتاز

۲۲۲۳۶۴۶

حبیب اشکوه

شیراز خ ۲۲ بهمن

۹۱

پیام


۱

۴ ۲۲۲۷۹۹ ۲۲۲۴۱۷۳

بهمن ستایشگر

شیراز خ ۲۲ بهمن

۹۲

رضوان


۱

۲۲۲۲۵۸۱
۲۲۲۴۲۷۸

ابوطالب محمودی

شیراز خ ۲۲ بهمن

۹۳

جنت

ممتاز

۲۲۲۴۵۲۴ ۲۲۴۲۶۷۰

یوسف عبدویی

شیراز خ ۲۲ بهمن کوچه چاپارخانه

۹۴

اروند رود


۱

۲۲۴۲۰۴۱

مرتضی رسولی

شیراز فلکه شهرداری خ دهنادی

۹۵

قیام


۱

۲۲۴۳۵۷۴ ۲۲۲۶۶۱۵

امین الله اسدی

شیراز فلکه شهرداری ابتدای خ پیروزی روبروی دبیرستان نمازی

۹۶

هاشمی


۱

۲۲۲۵۲۷۰

مجید علاقه بند

شیراز خ پیروزی روبروی دبیرستان نمازی

۹۷

اصفهان

۱

۲۲۳۷۷۲۵ ۲۲۲۵۴۳۴

ایرج نیک پور

شیراز فلکه شهرداری ابتدای خ پیروزی

۹۸

سپید


۱

۲۲۲۱۲۹۵
۸۳۰۶۱۱۳

امین علاقه بند

شیراز فلکه شهرداری خ نمازی

۹۹

دریا


ممتاز

۲۲۲۱۷۷۸

سیدهاشم حسینی

شیراز فلکه شهرداری ابتدای خیابان پیروزی روبروی بانک تجارت

۱۰۰

سعدی


ممتاز

۲۲۲۵۱۲۶ ۲۲۲۲۸۸۷

حاج علی اصغر جویبار

شیراز فلکه شهرداری خ پیروزی

۱۰۱

تنگستان


۱

۲۲۲۲۶۲۷ ۲۲۴۳۸۳۰

علی امینی

شیراز چهار راه پیروزی پاساژ تنگستان

۱۰۲

سعید

ممتاز

۲۲۲۳۸۳۲

علی اکبر قوی پنجه

شیراز چهار راه پیروزی

۱۰۳

دشتی


ممتاز

۲۲۴۷۵۷۳

رضا فقیه احمدی

شیراز چهار راه پیروزی مقابل بانک ملی

۱۰۴

اردیبهشت


ممتاز

۲۲۲۷۳۵۱ ۲۲۲۹۹۵۵

احمد تقدس

شیراز خ لطفعلی خان زند سه راه طالقانی جنب مسجد ضراب بیگ

۱۰۵

مرمر

۲

۲۳۳۲۸۹۵ ۲۳۲۴۷۹۵

فتح اله عابدی

شیراز خ نادر چهار راه گمرک

۱۰۶

البرز


۲

۲۲۲۷۸۳۵ ۰۹۱۷۷۱۴۸۴۷۶

محمد یار دیبا

شیراز خ زند میدان مولا اول زیرگذر

۱۰۷

فروردین


۲

۸۳۰۴۸۳۵ ۸۲۱۴۰۳۳

عبدالرسول آبیاری

شیراز میدان فرودگاه

۱۰۸

محمدیه


۱

۸۳۰۶۱۴۶

عباس حیدری

شیراز میدان فرودگاه

۱۰۹

انوشیروان


۲

۸۲۱۱۱۸۸

ذوالفقار احمدی

شیراز میدان فرودگاه

۱۱۰

نوشیروان نو

۲

۸۳۰۸۲۸۵

سیدعلی زارع

شیراز میدان فرودگاه

۱۱۱

نصر


ممتاز

۲۳۵۰۱۲۱

علی گرامی زادگان

شیراز- بین پارامونت و چهار راه خیرات

۱۱۲

سروش


ممتاز

۲۳۳۲۱۸۵

غلامرضا نیاکان

شیراز لطفعلی خان زند جنب سینما قیام

۱۱۳

ساحل

۳

۲۳۳۳۱۹۳

ابراهیم عابدی

شیراز چهار راه مشیر

۱۱۴

نقش جهان


ممتاز

۲۲۲۲۷۵۶

سعید همایونی فر

شیراز خ طالقانی

۱۱۵

ایران زمین


۱

۲۲۲۶۹۶۵

حسن جعفری

شیراز خ طالقانی

۱۱۶

آبادان


۲

۲۲۲۷۵۳۷

بیژن نصیری

شیراز خ طالقانی

۱۱۷

تخت طاووس


۱

۲۲۲۴۵۴۱

رضا عسکری

شیراز دروازه اصفهان خ فردوسی

۱۱۸

مهر کازرون


۳

۲۲۲۳۲۴۴-۰۷۲۱

اصغر عاشوری نژاد

کازرون خ شهدای شمالی

۱۱۹

اسلامی کازرون

۳

۷۲۱۲۲۲۲۴۹۹

مسلم جعفر نزاد

کازرون خ آمام خمینی

۱۲۰

ایمان داراب

۳

۶۲۴۴۵۶۳ـ۰۷۳۲

محمد باقر اصغر پور

داراب بلوار امام خمینی خ فاضل

۱۲۱

فردوسی آباده

۲

۳۳۳۱۱۱۰ـ۰۷۵۱

عباس فردوسیان

آباده خ دهخدا

۱۲۲

سجاد لار


۳

۲۲۴۱۰۸۰ـ۰۷۸۱

محمد جعفر امینی

لار- شهر جدید بلوار بیمارستان

۱۲۳

اتحاد لار

۲

۷۸۱۳۳۴۴۵۵۳

مهدی قدسی

لارـ شهر قدیم ـ خیابان آیت آلله خامنه ای

۱۲۴

امید جهرم


۳

۲۲۲۳۴۱۱ـ۰۷۹۱

ابوالفضل مهرشاد

جهرم خ جمهوری اسلامی جنب بانک تجارت

۱۲۵

سجاد جهرم

ممتاز

۰۷۹۱-۲۲۳۴۶۸۳

محمد نظری

جهرم چهار راه پارکینگ تول خ ۲۲ بهمن

۱۲۶

وحدت جهرم


۳

۴۴۴۹۰۵۶ـ۰۷۹۱

عبدالحسین قناعت پیشه

جهرم میدان سپاه

۱۲۷

جعفری آباده


۳

۷۶۳۰-۰۷۵۱
۳۳۳۷۶۳۰

شکراله جعفری

آباده بازار کهنه روبروی اداره پست

۱۲۸

سوریان (بوانات)

۳

۰۷۵۲۳۲۲۳۵۴۱ ۰۷۵۲۳۲۲۲۴۲۶

ابراهیم یوسفی

بوانات – سوریان خ امام خمینی حدفاصل بانک تجارت وبانک ملی

۱۲۹

عباسی (عدالت)


ممتاز

۲۲۲۶۶۰۴

۲۲۲۶۴۴۲

حبیب عباسی

شیراز دروازه اصفهان خ فردوسی

۱۳۰

فانوس جهرم

۲

۷۹۱۴۴۴۶۲۷۱

احمد حکمت دوست

جهرم _ بولوار سپاه

۱۳۱

ساحلی لار

رضایی

لارستان

۱۳۲

ارسنگان

۳

ارسنجان

 

 

 

ردیفنام و کد شناساییدرجهکد شماره تلفن
« ۰۷۱»
آدرس
۱ گلها
۲/۴۷۱۳۷
ممتاز۳۲۳۳۲۷۲۹شیراز خیابان زند بین انوری و خیام
۲ ویلا ۲/۴۷۲۷۳ممتاز۲۳۴۵۶۴۵-۷۳ ۳۲۳۳۰۹۸۶شیراز چهارراه زند
۳کسری
۲/۴۷۱۱۴
۱۲۳۳۴۹۵۷۳شیراز خیابان زند- ابتدای خ انوری
۴انوری
۲/۴۷۰۱۹
ممتاز۲۳۳۸۰۴۱ ۳ ۲۳۳۷۵۹۱ ۳ شیراز خیابان زند ایتدای خ انوری
۵جم
۲/۴۷۰۵۰
۱۳۲۳۳۲۷۰۸شیراز خیابان زند خ انوری روبروی اهلی
۶فردوسی
۲/۴۷۱۰۴
ممتاز۳۲۳۳۹۲۶۰-۳۲۳۳۲۷۹۴شیراز خیابان زند روبروی کاخ نور
۷ایران
۲/۴۷۰۲۱
ممتاز