توجه

۱:براساس مصوبه مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۴ شورای عالی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور کلیه بازدیدهای رایگان و نیم بها در ایام نوروز از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین لغو می باشد.

۲:بر اساس بخشنامه ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ صادره از اداره کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی،تاریخی کلیه بلیت های ویژه میهمان از درجه اعتبار ساقط است.

 

 

 

لیست بهای ورودی موزه ها و اماکن فرهنگی- تاریخی تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فارس

 

 

درجه ۱

درجه ۲

درجه ۳

بهای ورودی بازدیدکنندگان داخلی۳۰.۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان داخلی۲۵.۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان داخلی۲۰.۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی ۲۰۰.۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی ۱۵۰.۰۰۰ ریال

بهای ورودی بازدیدکنندگان خارجی ۸۰.۰۰۰ ریال

نام محوطه/موزه

مجموعه جهانی تخت جمشید

موزه حمام وکیل

موزه سنگ هفت تنان

مجموعه جهانی پاسارگاد

موزه پارس

نقش رجب

موزه تخت جمشید

تنگ چوگان

موزه بیشاپور

مجموعه تاریخی- فرهنگی حافظیه

آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد

موزه نی ریز

مجموعه تاریخی= فرهنگی سعدی

موزه کازرون

مجموعه تاریخی- فرهنگی ارگ کریم خان

موزه آب

نقش رستم

موزه لارستان

مجموعه بیشاپور

 

 

{mospagebreak}

جزییات ساعات بازدید از اماکن تاریخی استان فارس در نوروز۱۳۹۷

آرامگاه حافظ ۸ صبح تا یک بامداد

مجموعه سعدیه از ۸ صبح تا ساعت ۲۲

ارگ کریم خان زند از ۸ صبح تا ساعت ۲۲

موزه پارس از ۸ صبح تا ساعت ۱۹

حمام وکیل از ۸ صبح تا ۲۰

موزه سنگ یا عمارت هفت‌تنان از ۸ صبح تا ساعت ۱۹

تخت جمشید، پاسارگاد، مجموعه بیشاپور، کاخ اردشیر و قلعه دختر در فیروزآباد، نقش رستم و نقش رجب از ۸ صبح تا ساعت ۱۸

 

 

ساعت بازدید از بناهای تاریخی- فرهنگی استان فارس

ردیف

نام مکان

ساعت بازدید

شش ماهه اول

شش ماهه دوم

۱

آرامگاه حافظ

۲۲:۳۰-۸:۰۰

۲۱:۳۰-۸:۰۰

۲

آرامگاه سعدی

۲۲:۰۰-۸:۰۰

۲۰:۳۰-۸:۰۰

۳

ارگ کریم خان

۲۱:۰۰-۸:۰۰

۲۰:۰۰-۸:۰۰

۴

موزه پارس

۲۰:۰۰-۸:۰۰

۱۸:۰۰-۸:۰۰

۵

حمام وکیل

۲۰:۰۰-۸:۰۰

۱۹:۰۰-۸:۰۰

۷

موزه سنگهای تاریخی هفت تنان

۲۰:۰۰-۸:۰۰

۱۸:۰۰-۸:۰۰

۸

تخت جمشید

۲۰:۰۰-۸:۰۰

۱۸:۰۰-۸:۰۰

۹

موزه تخت جمشید

۱۹:۳۰-۸:۰۰

۱۸:۰۰-۸:۰۰

۱۰

نقش رستم

۲۰:۰۰-۸:۰۰

۱۸:۰۰-۸:۰۰

۱۱

نقش رجب

۲۰:۰۰-۸:۰۰

۱۸:۰۰-۸:۰۰

۱۲

پاسارگاد

۲۰:۰۰-۸:۰۰

۱۸:۰۰-۸:۰۰

۱۳

بیشاپور

۲۰:۰۰-۸:۰۰

۱۸:۰۰-۸:۰۰

۱۴

موزه بیشاپور

۱۹:۳۰-۸:۰۰

۱۸:۰۰-۸:۰۰

۱۵

تنگ چوگان

۲۰:۰۰-۸:۰۰

۱۸:۰۰-۸:۰۰

۱۶

آتشکده فیروزآباد

۲۰:۰۰-۸:۰۰

۱۸:۰۰-۸:۰۰

۱۷

موزه تاریخ طبیعی و تکنولوژی فارس

۱۶- ۸:۰۰

۱۶- ۸:۰۰

۱۸

موزه تاریخ فارس-زینت الملک

۲۰-۸:۰۰

۱۹-۸:۰۰

۱۹

موزه نظامی عفیف آباد

۱۲ -۸:۰۰ صبح

۱۹-۱۵ عصر

۱۲ -۸:۰۰ صبح

۱۷-۱۵ عصر

۲۰

موزه نارنجستان

۲۰-۸:۰۰

۱۸.۳۰ -۸:۰۰

۲۱

موزه هنر مشکین فام

۱۲ -۹:۰۰ صبح

۱۹-۱۶ عصر

۱۲ -۸:۰۰ صبح

۱۷-۱۵ عصر

۲۲

باغ ارم

دو ماه اول یک سره ۲۰-۸:۰۰

۱۳-۸:۰۰ صبح

۱۷-۱۴.۳۰

چهار ماه بعدی ۱۳-۸

۵-۲:۳۰ عصر

۲۳

مسجد وکیل

۱۸-۸.۳۰

۱۹-۸

۲۴

مسجد نصیر الملک

۱۳-۸

۱۹:۳۰ – ۱۵

۱۱:۳۰ -۸ صبح ۱۷:۳۰ – ۱۵

۲۵

آرامگاه عبد الله خفیف

۲۰ – ۸:۰۰

۱۹ – ۸

۲۶

برم دلک

۱۶- ۱۰

۱۶ – ۱۰

*روزهای تعطیلی کلیه اماکن بر اساس بخشنامه سازمان میراث فرهنگی کشور

روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، ۲۱ رمضان شهادت امام علی ، ۲۸ صفر رحلت پیامبر ، ۱۴ خرداد رحلت امام خمینی ، ۲۵ شوال شهادت امام جعفر صادق

 

 

 

{mospagebreak}

 

نوروز (از ۲۹ اسفند تا ۱۳ فروردین)

نام مکان

شیفت صبح

شیفت بعدازظهر

تعطیلی
هفتگی

شماره تلفن
سرپرستی مجموعه

  

از ساعت

تا ساعت

از ساعت

تا ساعت

  

مجموعه فرهنگی سعدی

۸:۰۰

یکسره

۲۱:۳۰

ندارد

۳۷۳۰۲۳۰۰

  

ارگ کریمخانی

۸:۰۰

یکسره

۲۲۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۸

  

مجموعه فرهنگی حافظ

۸:۰۰

یکسره۱بامداد

ندارد

۳۲۲۸۴۵۵۲

  

موزه پارس(باغ نظر)

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۰۰

ندارد

۳۲۲۲۴۱۵۱

  

موزه گرمابه – (حمام وکیل)

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۶

  

موزه سنگ های تاریخی( هفت تنان)

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۰۰

ندارد

۳۲۲۷۷۸۷۷

  

مجموعه های جهانی تخت جمشید و   پاسارگاد،نقش رجب،نقش رستم

۸:۰۰

یکسره

۱۸:۰۰

ندارد

  

بیشاپور و موزه بیشاپور

۸:۰۰

یکسره

۱۸:۰۰

ندارد

  

تنگ چوگان

۸:۰۰

یکسره

۱۸:۰۰

ندارد

  

آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد

۸:۰۰

یکسره

۱۸:۰۰

ندارد

  

 

تهیه بلیت برای برنامه نور و صدا در مجموعه تخت جمشید ساعت :  ۱۹:۰۰

توجه: در اماکن نیم ساعت قبل از پایان ساعت بازدید بسته خواهد شد.

 

شروع برنامه  نور و صدا ساعت : ۲۰:۰۰

 

 

* برای مشاهده ساعات و نرخ بازدید در دیگر ایام سال از کلیدهای بعدی و قبلی در زیر استفاده نمایید.

 

{mospagebreak}

 

 

 

شش ماهه اول سال (بهار و تابستان)

 

نام مکان

شیفت صبح

شیفت بعدازظهر

تعطیلی
هفتگی

شماره تلفن
سرپرستی

از ساعت

تا ساعت

از ساعت

تا ساعت

مجموعه فرهنگی سعدی

۰۸:۰۰

یکسره

۲۲:۰۰

ندارد

۳۷۳۰۲۳۰۰

ارگ کریمخانی

۰۸:۰۰

یکسره

۲۱:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۸

مجموعه جهانی پاسارگاد  و تخت جمشید –  شهر بیشاپور

۰۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

ندارد

 

نقش رجب-موزه ساسانی بیشاپور

۰۸:۰۰

 

یکسره۲۰:۰۰ندارد
موزه تخت جمشید- نقش رستم
تنگ چوگان-آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد
۰۸:۰۰یکسره۲۰:۰۰ندارد

مجموعه فرهنگی حافظ

۰۸:۰۰

یکسره

۲۲:۳۰

ندارد

۳۲۲۸۴۵۵۲

موزه پارس(باغ نظر)

۰۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

دوشنبه

۳۲۲۲۴۱۵۱

موزه گرمابه-(حمام وکیل)

۰۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

جمعه

۳۲۲۴۷۶۴۶

موزه سنگ های تاریخی

( هفت تنان)

۰۸:۰۰

یکسره

۱۷:۰۰

دوشنبه

۳۲۲۷۷۸۷۷

موزه آب (آب انبار وکیل)

۰۸:۰۰

یکسره

۱۷:۰۰

دوشنبه

۹۱۷۸۱۹۱۹۰۳

توجه: در اماکن نیم ساعت قبل از پایان ساعت بازدید بسته خواهد شد.

 

 

* برای مشاهده ساعات و نرخ بازدید در دیگر ایام سال از کلیدهای بعدی و قبلی در زیر استفاده نمایید.

 

 

{mospagebreak}

شش ماهه دوم سال (پاییز و زمستان)

 

 


نام مکان

شیفت صبح

شیفت بعدازظهر

تعطیلی
هفتگی

شماره تلفن
سرپرستی

از ساعت

تا ساعت

از ساعت

تا ساعت

مجموعه فرهنگی سعدی

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۳۰

ندارد

۳۷۳۰۲۳۰۰

تخت جمشید – موزه تخت جمشید- پاسارگاد – نقش رستم – نقش رجب-بیشاپور،موزه و تنگ چوگان-آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد
—–۸:۰۰
———–یکسره—-۱۸:۰۰—-ندارد

ارگ کریمخانی

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۸

مجموعه فرهنگی حافظ

۸:۰۰

یکسره

۲۱:۳۰

ندارد

۳۲۲۸۴۵۵۲

موزه پارس

۸:۰۰

یکسره

۱۸:۰۰

—-ندارد

۳۲۲۲۴۱۵۱

موزه گرمابه – حمام وکیل

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۶

موزه سنگ – هفت تنان

۸:۰۰

یکسره

۱۸:۰۰

ندارد

۳۲۲۷۷۸۷۷

موزه آب – آب انبار وکیل

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۳۰

ندارد

۹۱۷۸۱۹۱۹۰۳

توجه: در اماکن نیم ساعت قبل از پایان ساعت بازدید بسته خواهد شد.

 


* برای مشاهده ساعات و نرخ بازدید در دیگر ایام سال از کلیدهای بعدی و قبلی در زیر استفاده نمایید.

 

 

 

 

 

{mospagebreak}

 

 

 

 

 

 

تعطیلات سالیانه

 

مکان

تاسوعای
حسینی

 

 

نهم محرم

 

 

 

عاشورای
حسینی

 

 

دهم محرم

 

 

 

بیست و پنجم شوال

 

 

 

(شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع))

بیست و هشتم
صفر

 

 

رحلت حضرت رسولاکرم(ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع)

بیست و یکم
رمضان

 

 

شهادت حضرت امام علی(ع)

 

 

چهاردهم
خرداد

 

 

رحلت حضرت امام خمینی (ره)

 

 

مجموعه فرهنگی سعدی


*

*


*

*

*


*

ارگ کریمخانی


*

*


*

*

*


*

تخت جمشید – پاسارگاد – نقش رستم – نقش رجب


*

*


*

*

*


*

مجموعه فرهنگی حافظ


*

*


*

*

*


*

موزه آب – آب انبار وکیل

*

*

*

*

*

*

موزه پارس

*

*

*

*

*

*

موزه گرمابه – حمام وکیل

*

*

*

*

*

*

موزه سنگ – هفت تنان

*

*

*

*

*

*

کلیه اماکن تاریخی-فرهنگی در روزهای ۲۲ بهمن و روز جهانی قدس تا قبل از ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر تعطیل می باشند .

 

 

* برای مشاهده ساعات و نرخ بازدید در دیگر ایام سال از کلیدهای بعدی و قبلی در زیر استفاده نمایید.

 

 

{mospagebreak}

 

 

 

 

 

 

 

ایام ماه مبارک رمضان

 

نام مکان

شیفت صبح

شیفت بعدازظهر

تعطیلی
هفتگی

شماره تلفن
سرپرستی

از ساعت

تا ساعت

از ساعت

تا ساعت

مجموعه فرهنگی سعدی

۸:۰۰

یکسره

۲۱:۳۰

ندارد

۳۷۳۰۲۳۰۰

تخت جمشید – پاسارگاد -نقش رستم – نقش رجب-بیشاپور،موزه و تنگ چوگان-آتشکده و قلعه دختر فیروزآباد
—–۸:۰۰————–ییکسره—-۱۹:۰۰—-ندارد 

ارگ کریمخانی

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۸

مجموعه فرهنگی حافظ

۸:۰۰

یکسره

۲۲:۰۰

ندارد

۳۲۲۸۴۵۵۲

موزه پارس

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۳۰

—-ندارد

۳۲۲۲۴۱۵۱

موزه گرمابه – حمام وکیل

۸:۰۰

یکسره

۲۰:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۷۶۴۶

موزه سنگ – هفت تنان

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۳۰

ندارد

۳۲۲۷۷۸۷۷

موزه آب – آب انبار وکیل

۸:۰۰

یکسره

۱۹:۳۰

ندارد

۹۱۷۸۱۹۱۹۰۳

 


* برای مشاهده ساعات و نرخ بازدید در دیگر ایام سال از کلیدهای بعدی و قبلی در زیر استفاده نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

ساعت بازدید از اماکن تاریخی-فرهنگی تحت پوشش سایر ادارات و نهادهای استان

 

 

 

نام مکان

شیفت صبح

شیفت بعدازظهر

تعطیلی
هفتگی

شماره تلفن
سرپرستی

متولی

از ساعت

تا ساعت

از ساعت

تا ساعت

نارنجستان قوام

۰۸:۰۰

یکسره

۱۹:۳۰

ندارد

۳۲۲۲۰۲۵۷

دانشگاه شیراز

خانه زینت الملک

۰۹:۰۰

یکسره

۱۹:۰۰

ندارد

۳۲۲۲۱۳۰۰

بنیاد فارس شناسی

مسجد نصیرالملک

۰۸:۰۰

۱۲:۳۰
۱۵:۰۰

۲۰:۰۰

ندارد

۳۲۲۴۱۶۶۱

سازمان اوقاف
مسجد وکیل

۰۹:۰۰

 

یکسره۲۰:۰۰جمعه ها
۳۲۲۴۷۷۰۰
سازمان اوقاف
باغ دلگشا
۷:۳۰یکسره۲۳:۰۰ندارد۳۷۳۰۹۸۹۹
شهرداری

باغ ارم

۰۸:۰۰

یکسره

۲۲:۳۰

ندارد

۳۲۲۷۲۵۳۸

دانشگاه شیراز

باغ عفیف آباد

۰۸:۳۰

۱۲:۰۰

۱۶:۰۰

۱۹:۰۰

ندارد

۳۶۲۶۷۳۴۳

نیروی زمینی ارتش

باغ جهان نما

۰۷:۳۰

یکسره

۲۲:۰۰

جمعه

۳۲۲۷۵۸۷۵

شهرداری
توجه: در اماکن نیم ساعت قبل از پایان ساعت بازدید بسته خواهد شد.

 

 

 

 

 

2 دیدگاه برای “ساعت بازدید از اماکن تاریخی – فرهنگی و موزه ها”

  1. avatar

    سلام
    چند روز شیراز بودیم . متاسفانه با وجود تعطیلی موزه های باغ جهان نما و باغ دلگشا که فقط تو یه کاغذ آ ۴ پشت شیشه نصب بود تعظیل بود و بدتر اینکه بلیط کامل هم فرخته میشد حداقل یه بنر قابل دید در ورودی میزدین بعد طی یه مسیر طولانی متوجه کاغذ نوشته تعطیلی نشدیم و بلیط گرفتیم و فقط یه باغ رو که از بیرون هم درختاش معلوم بود رو دیدیم

    1. avatar

      هموطن گرامی باغ جهان نما و دلگشا زیر نظر شهرداری شیراز است . برای مطمئن شدن از سایت هایی که زیر نظر اداره میراث فرهنگی هستند به لیستی که در سایتمان گذاشتیم مراجعه کنید(نرخ و ساعت بازدید از اماکن)