فهرست موزه های استان فارس

ردیف

نام اثر

نشانی

۱

موزه پارس

شیراز-خیابان زند

۲

موزه نارنجستان قوام

شیراز-خیابان لطفعلیخان زند

۳

گنجینه تاریخ فارس(خانه زینت الملک)

شیراز-خیابان لطفعلیخان زند

۴

موزه هنر مشکین ­فام(خانه فروغ الملک)

شیراز-پشت حرم شاهچراغ

۵

خانه هنر(منزل صابر)

شیراز-پشت حرم شاهچراغ

۶

موزه آرشیو آواها و نواها(منزل منطقی­ نژاد)

شیراز-محله لب آب- خیابان قاانی

۷

خانه خاتم(منزل سعادت)

شیراز-محله لب آب- خیابان قاانی

۸

خانه لباسهای سنتی و آیینی ایران(منزل صالحی)

شیراز- محله لب آب- خیابان قاانی

۹

موزه سنگ هفت تنان

شیراز- بلوار هفت تنان

۱۰

موزه شاهچراغ(ع)

شیراز-حرم شاهچراغ

۱۱

موزه تاریخ طبیعی

شیراز-خیابان آزادگان

۱۲

موزه نظامی(باغ عفیف­آباد)

شیراز-پشت باغ عفیف آباد

۱۳

موزه هخامنشی(تخت­ جمشید)

مرودشت

۱۴

موزه ساسانی(بیشاپور)

کازرون ـ شهر تاریخی بیشاپور