برپایی نماز جماعت توسط کارمندان اداره کل

۱ برپایی نماز جماعت کارمندان در محل  نمازخانه ی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

 

 

 

 

 

 

 

۲– برپایی نماز جماعت در نمایشگاه گردشگری هشتم