نشان مرغوبیت


ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته فعالیت

سال دریافت مهر اصالت

محل کار

آدرس کارگاه / منزل

۱

غلامعلی

اطمینان

خاتم

۱۳۹۰

۷۳۹۶۴۷۷

شیراز -۳۵متری مقرصاحب الزمان بازارچه امام خمینی

۲

سیده زهرا

حسینی

معرق چوب

۱۳۹۰

۰۶۶۳۷۲۲۱۰۶۴

نوراباد خ پاسداران ک ۱۲متری

۳

پیمان

مالکی

تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

۱۳۹۰

۲۳۳۰۳۵۸

خ سینما سعدی روبرو درب خروجی ساختمان افشار طبقه سوم اموزشگاه لاجورد

۴

مسعود

شهریاری

منبت

۱۳۹۰

۰۷۵۱۳۳۳۹۸۹۷

آباده خ امام کد پستی ۷۳۹۱۸۱۵۹۱۹

۵

زهرا

عباس پور نجف ابادی

سراجی سنتی

۱۳۹۰

۶۳۲۲۸۲۲

شیراز خ همت جنوبی ک ۱۲فرعی ۱۲/۵ سمت راست درب دوم

۶

مهدی

فولادفر

خاتم

۱۳۹۰

۶۴۰۷۷۷۶

شیراز شهر صدرا ک سرم سازی پ۱۲

۷

محمدحسین

صلاح فرد

خاتم

۱۳۹۰

۷۵۰۱۹۳۳

شیراز ب رحمت خ مسلم خ سجاد ک۸ پ۲۹

۸

شیرین

محمدی کشکولی

زیرانداز

۱۳۹۰

۲۳۴۵۳۵۸

شیراز هتل بین المللی پارس

۹

عباس

امینی

ساز سنتی

۱۳۹۰

۰۷۱۲۴۴۴۲۱۷۹

لپویی

۱۰

مهران

رضایی پور

ساز سنتی

۱۳۹۰

لپویی ب حافظ فرعی اول سمت چپ

۱۱

محمدحسن

جوانمردی

منبت

۱۳۹۰

شیراز ب عدالت خ روی سلزی ک۷ ک۲۳

۱۲

هادی

چوبک

خاتم

۱۳۹۰

۸۲۱۳۰۳۹

۱۳

پروین

بهروزیان

گلیم

۱۳۹۰

شیراز خ امیرکبیر ۲۰متری توانیر ک اول پ۴۴

۱۴

ماجد

شهریاری

منبت

۱۳۹۰

آباده خ امام خمینی جنب سینما

۱۵

مجید

جعفری

ساز سنتی

۱۳۹۰

لپویی ابتدای ب حافظ فرعی اول

۱۶

جهانگیر

شمشیری

کاشی ۷ رنگ

۱۳۹۰

ب رحمت خ نواب صفوی کوشک میدان

۱۷

عباسعلی

ابرناک

نمد

۱۳۹۰

۲۲۲۴۰۱۲

شیراز اردوبازار سرای حاج اقاجان

۱۸

زبیده

سهم دینی کشکولی

گلیم

۱۳۹۰

۶۲۰۹۰۱۹

شهرک گلستان ب علامه امینی خ ابشار پ۱۶۹

۱۹

حسین

قهرمانی

گل و مرغ

۱۳۹۰

۷۲۶۸۷۸۵

کوی ازادگان ۱۵متری سوسن غربی سمت راست درب ششم

۲۰

پروانه

قلندری

گلیم

۱۳۹۰

شیراز گویم خ سرچشمه ک دوم درب اخر

۲۱

سعید

هوشمندی

احجام فلزی

۱۳۹۰

۶۳۴۰۱۴۳

شیراز ب معالی اباد ک۲۵ساختمان الزهرا واحد ۶