اثر بانوی هنرمند میراث فرهنگی فارس نشان ملی مرغوبیت و برتری آثار صنایع دستی دریافت کرد

اثرهنری صدیقه اوجی هنرمند”منبت، معرق، مشبک، مینیاتور و خوشنویسی” و ازکارکنان اداره کل میراث فرهنگی فارس موفق به کسب نشان ملی مرغوبیت و برتری آثار صنایع دستی در کشور شد.

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس،اثر هنری صدیقه اوجی در پنجمین دوره نشان ملی مرغوبیت و برتری آثار صنایع دستی، حائز دریافت نشان ملی شد.

این هنرمند همچنین طی این سالها موفق به مرمت و بازسازی چندین شی فرهنگی و تاریخی مربوط به ادوار پیش از تاریخ ، تاریخی- اسلامی و موزه های تحت مدیریت میراث فرهنگی استان گردیده است و اثری هنری دیگر او در دور قبل نیز موفق به دریافت نشان مهر اصالت ملی شده است.

گفتنی است، این هنرمند سالها به تدریس نقاشی،خوشنویسی، تذهیب ،هنر منبت و معرق در مشغول می باشد.