مهمانپذیرهای شهر شیراز

 

ردیف

مهمانپذیر

درجه

شماره تلفن

نام مدیر مسئول

نشانی

۱

گلها

ممتاز

۳۲۳۳۲۷۲۹

جاوید نصیری

شیراز – خیابان زند – بین انوری و خیام

۲

ویلا

ممتاز

۳۲۳۴۵۶۴۵
۳۲۳۳۰۹۸۶

احسان عسگری

شیراز چهارراه زند

۳

عباسی(عدالت(

ممتاز

۳۲۲۲۶۶۰۴

۳۲۲۲۶۴۴۲

حبیب عباسی

شیراز – دروازه اصفهان – خ فردوسی

۴

شیراز

ممتاز

۳۲۲۲۷۵۳۵
۳۲۲۲۶۹۴۲

محمدجوادالهی

شیراز خ ۲۲ بهمن روبروی مخابرات

۵

صفا

ممتاز

۳۲۲۲۳۳۶۹
۳۲۲۴۴۷۸۲

ماشائالله جونا

شیراز – خ فردوسی کوچه روستائیان

۶

پردیس

ممتاز

۰۹۳۷۰۹۳۱۲۲۰
۳۷۳۲۴۲۵۰

حاج رحمت الله محمدی فرد بردجی

شیراز – ضلع غربی ترمینال شهید کاراندیش

۷

شکوه

ممتاز

۳۲۲۲۸۸۵۴

مجیدهاشم عبداللهی

شیراز – سه راه مدبر کوچه شماره۱

۸

انتظار

ممتاز

۳۲۲۳۲۴۳۰
۳۲۲۳۲۴۳۱

سید محمد حسینی

شیراز خ فردوسی کوچه مدرسه شهید باقری

۹

تخت طاووس

ممتاز

۳۲۲۲۴۵۴۱

رضا عسگری

شیراز – خ فردوسی

۱۰

سیروس

ممتاز

۳۲۲۲۳۶۴۶

حبیب الله شکوه

شیراز – خ ۲۲ بهمن

۱۱

پیام

ممتاز

۳۲۲۲۷۹۹۴
۳۲۲۲۴۱۷۳

بهمن ستایشگر

شیراز – خ ۲۲ بهمن

۱۲

جنت

ممتاز

۲۲۲۴۵۲۴
۲۲۴۲۶۷۰

یوسف عبدویی

شیراز – خ ۲۲ بهمن کوچه چاپارخانه

۱۳

دریا

ممتاز

۳۲۲۲۱۷۷۸

سید هاشم حسینی

شیراز – فلکه شهرداری – ابتدای خیابان پیروزی روبروی بانک تجارت

۱۴

سعدی

ممتاز

۳۲۲۲۵۱۲۶
۳۲۲۲۲۸۸۷

حاج علی جویبار

شیرازفلکه شهرداری – ابتدای خیابان پیروزی روبروی بانک تجارت

۱۵

سعید

ممتاز

۳۲۲۲۳۸۳۲

علی اکبر قوی پنجه

شیراز – چهار راه پیروزی پاساژ تنگستان

۱۶

دشتی

ممتاز

۳۲۲۴۷۵۷۳

رضافقیه احمدی

شیراز – چهار راه پیروزی

۱۷

اردیبهشت

ممتاز

۳۲۲۲۷۳۵۱
۳۲۲۲۹۹۵۵

احمد تقدس

شیراز – چهار راه پیروزی مقابل بانک ملی

۱۸

نصر

ممتاز

۳۲۳۵۰۱۲۱

علی گرامی زادگان

شیراز- بین پارامونت و چهار راه خیرات

۱۹

انوری

ممتاز

/۳۲۳۳۸۰۴۱/ ۳۲۳۳۷۵۹۱

اتحادیه ۳۲۳۳۳۲۵۴ ۳۲۳۵۹۲۶۳

۰۹۱۷۱۱۶۱۰۹۸

بهادر عسگری

شیراز – خیابان زند- ابتدای خ انوری

۲۰

نقش جهان

ممتاز

۳۲۲۲۲۷۵۶

سعیدهمایون فر

شیراز – خ طالقانی

۲۱

ولی عصر

ممتاز

۳۲۲۲۶۵۶۵

علی فروزان

شیراز – خ تختی

۲۲

ملل

ممتاز

۳۲۲۳۱۵۶۶

محمد جعفر رهبر عالم

شیراز، بولوار آیت اله دستغیب

۲۳

باباطاهر

ممتاز

۳۲۲۲۷۷۰۵
۳۲۲۴۹۲۵۷

محمود جهانبخش

شیراز -خیابان تختی -نرسیده به دروازه اصفهان

۲۴

سهیل

ممتاز

۳۲۲۴۴۳۱۳
۳۲۲۲۹۳۴۲

عبدالنور احمدی فرد

شیراز – دروازه اصفهان خ بازار نو

۲۵

ماه

ممتاز

۳۲۲۲۵۶۰۸
۳۲۲۴۵۸۷۰

اسماعیل پیروزی

شیراز – خ فردوسی کوچه روستائیان

۲۶

بنفشه

ممتاز

۳۲۲۴۰۲۸۳

عباسعلی یقطین

شیراز چهار راه مشیر اول توحید

۲۷

نور

ممتاز

۳۲۲۲۶۰۴۰

سرمست آقا

شیراز چهارراه مشیر بازار کویتی ها

۲۸

آرامش

ممتاز

۸ – ۳۲۲۲۸۲۴۶

حسن ابراهیمی

شیراز – خ سعدی

۲۹

فردوسی

ممتاز

۳۲۳۳۹۲۶۰-۳۲۳۳۲۷۹۴

ناصر اسدی

شیراز خیابان زند – روبروی کاخ نور

۳۰

ایران

ممتاز

۳۲۲۲۳۷۶۵-۳۸۲۱۵۱۸۲

حاج لطف علی فروزان

شیراز چهار راه زند جنب بانک تجارت

۳۱

پاسارگاد

ممتاز

۳۲۲۴۴۹۱۹

نظرعلی بهروزفری فر

شیراز – چهارراه زند جنب کفش ملی

۳۲

طوس

ممتاز

۳۲۲۴۷۲۶۱

مجید ستایشگر

شیراز – ابتدای خیابان رودکی

۳۳

زند

ممتاز

۳۲۲۲۲۹۴۹

رضا الوانچی

شیراز فلکه شهرداری خ دهنادی

۳۴

نارنجستان(۲۲بهمن)

۳

۳۲۲۴۲۰۷۰

محمدده بزرگی

شیراز – خ لطفعلی خان زند نرسیده به فلکه مصدق

۳۵

امین

۳

۳۲۲۲۱۷۴۹

امین افشاری

شیراز – خ تختی، روبروی بانک سپه

۳۶

ایران پارس

۳

۳۲۲۲۴۷۳۴

سید احمد حسینی

شیراز – خیابان تختی جنب بانک ملت

۳۷

مرمر

۳

۳۲۳۲۴۷۹۵
۳۲۳۳۲۸۹۵

فتح الله عابدی

شیراز – خ لطفعلی خان زند – سه راه طالقانی جنب مسجد ضراب بیگ

۳۸

والفجر

۳

۳۷۳۹۲۳۳۴

علی توانا

شیراز خ حضرتی

۳۹

آسیا

۲

۳۲۲۲۲۴۲۶۴

محمودرضاشیری

شیراز – خ تختی

۴۰

گلشن

۲

۳۲۲۲۷۸۲۶

زین العابدین فیروزی

شیراز – دروازه اصفهان خ تیموری

۴۱

حامد

۲

۳۲۲۲۸۳۵۸

سید حامد حسینی

شیراز خ فردوسی کوچه مدرسه شهید باقری

۴۲

بنادر

۲

۳۲۲۴۱۰۵۷
۳۲۲۲۶۲۱۱

نامدار اسدی

شیراز، دروازه اصفهان – خ­ .حافظ -جنب­ پل ­علی­ بن­ حمزه

۴۳

افسر(بردستان)

۲

۳۲۲۲۹۴۵۱
۰۹۱۷۶۰۱۶۴۷۴

خانم لطافت توکلیان

شیراز – دروازه اصفهان خ تیموری

۴۴

آل اشرف

۲

۳۲۲۴۴۹۲۴

رحمت الله حاتم پور

شیراز – دروازه اصفهان خ تیموری

۴۵

حاتم

۲

۳۲۲۲۳۹۱۲

سید نصرالله حسینی

شیراز خ فردوسی کوچه مدرسه شهید باقری

۴۶

سیاوشی

۲

۳۷۳۹۸۳۶۹
۳۷۳۹۱۴۷۷

نوروزعلی پرویزی

شیراز – خ قاآنی کهنه پاساژ

۴۷

انوشیروان

۲

۳۸۲۱۱۱۸۸

ذوالفقار احمدی

شیراز – میدان فرودگاه

۴۸

انوشیروان نو

۲

۳۸۳۰۸۲۸۵

سیدعلی زارع

شیراز – میدان فرودگاه

۴۹

سپاهان

۲

۳۲۲۲۵۴۷۶

غلام رضا شمس

شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۵۰

سعادت

۲

۳۲۲۲۷۹۱۵

رضامعتمدی زاده

شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۵۱

گیتی

۲

۳۲۲۲۴۲۸۶

محمدرضااطهری

شیراز – دروازه اصفهان اول خ فردوسی

۵۲

فتح

۲

۳۲۲۲۶۹۴۴
۳۲۲۲۴۵۹۴

منصور انصاری

شیراز – خ فردوسی کوچه نرسیده به چهارراه هجرت

۵۳

رسالت

۲

۳۲۲۲۸۶۷۶

اکبرفخرایی

شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۵۴

ابوذر

۲

۳۲۲۴۵۹۶۲

محمدابراهیمی

شیراز – چهار راه مشیر اول قاآنی کهنه

۵۵

اقبال نو

۲

۳۲۳۳۵۱۵۳

حسین عابدی

شیراز – چهار راه مشیر اول قاآنی کهنه

۵۶

شفق

۲

۳۲۲۲۰۴۵۳

حمیدکوثری

شیراز – خ لطفعلی خان زند سه راه احمدی

۵۷

حضرتی

۲

۳۲۲۴۰۱۲۷

شاه نظرکوثری

شیراز سه راه احمدی خ حضرتی

۵۸

اسلامی

۲

۳۷۳۹۳۰۱۸

محمودبردبار

شیراز خ حضرتی پاساژ بلور و چینی

۵۹

پارسیان

۱

۳۲۲۲۶۶۳۱

محمد بدیعی

شیراز – خ تختی نرسیده به دروازه اصفهان

۶۰

تهران

۱

۳۲۲۴۱۵۹۱
۳۲۲۲۴۷۷۴

ناصر جهانبخش

شیراز – خ تختی روبروی دبستان جاوید

۶۱

شهسوار

۱

۳۲۲۲۵۱۲۱
۳۲۲۲۸۱۷۵

مرتضی محمدیان

شیراز – دروازه اصفهان خ تختی

۶۲

قائم

۱

۳۲۲۲۶۶۸۶

امید عسکری

شیراز – خ تختی جنب باسکول

۶۳

جاویدان

۱

۳۲۲۲۹۳۵۴
۳۲۲۲۶۲۸۶

مهدی غفاری

شیراز – خ تختی – کوچه جاوید

۶۴

جم

۱

۳۲۳۳۲۷۰۸

حسام الدین بنی عباسی

شیراز – خیابان زند خ انوری روبروی اهلی

۶۵

خیام

۱

۳۲۲۲۸۵۸۶
۳۲۲۴۸۲۴۱

محمد ناصر صبور

شیراز – خ تختی جنب هتل ارگ

۶۶

باباکوهی

۱

۳۲۲۲۳۲۷۵

صمد اسکندری

شیراز-خیابان تختی چهارراه راهنمایی

۶۷

عماد

۱

۳۲۲۲۸۸۵۵

جلال جوریز

شیراز خ ۲۲ بهمن کوچه مدرسه شهید کاراندیش

۶۸

کسری

۱

۳۲۳۳۴۹۵۷

قنبر چالاک

شیراز – خیابان زند- ابتدای خ انوری

۶۹

بهارستان

۱

۳۷۳۸۲۰۰۲

منوچهرصدری

شیراز، خ حضرتی، شاهزاده قاسم

۷۰

عابدی

۱

۳۸۲۰۲۵۶۵

محمدعلی رضوانی

شیراز – دروازه کازرون اول فخر آباد

۷۱

حیدری

۱

۳۲۲۲۳۳۷۵

حسین مرادی

شیراز – خ لطفعلی خان زند نرسیده به فلکه مصدق

۷۲

صاحب

۱

۳۷۳۹۲۵۱۴

علی فتح توانا

شیراز خ حضرتی پاساژ بلور و چینی

۷۳

احمدی

۱

۳۷۳۹۴۱۷۳
۳۷۳۸۸۳۷۴

مسعودصدری دالینی

شیراز خ حضرتی

۷۴

ارم

۱

۳۲۲۲۲۲۰۳

عظیم علاقه بند

شیراز- چهارراه پیروزی پاساژ امام خمینی

۷۵

مهدی

۱

۳۲۲۲۵۵۹۵

لهراسب اسدی

شیراز سه راه نمازی خ لطفعلی خان زند پاساژ بندر

۷۶

یاس

۱

۳۲۲۲۲۰۲۱

حسین اسدی دالینی

شیراز سه راه نمازی و چهارراه مشیری کوچه۶۶

۷۷

بوشهر

۱

۳۲۲۲۴۲۲۱

مهرانگیزعباسی

شیراز چهار راه مشیر اول توحید

۷۸

توحید

۱

۳۲۲۲۴۱۱۷

محمدرضا علیرضایی

شیراز چهار راه مشیر اول توحید

۷۹

شهرزاد

۱

۳۲۲۲۶۳۵۶

شیراز خ توحید پاساژ دشتی

۸۰

چهارفصل

۱

۳۲۲۲۳۶۰۰

رضامهردادی

شیراز خ توحید

۸۱

شکوفه

۱

۳۲۲۲۶۴۷۶

عبدالمحمد فانی

شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۲

اعتماد

۱

۳۲۲۴۵۸۶۴

محمدعلی عسگری

شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۳

تخت جمشید (گل و بلبل )

۱

۳۲۲۲۱۷۵۰

امیدعسگری

شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۴

امید

۱

۳۲۲۲۸۶۱۴

رمضان عسگری

شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۵

دلگشا

۱

۳۲۲۲۴۵۰۱

محمدجواد خواجه پور

شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۶

اسعدی

۱

۳۲۲۴۹۲۵۸
۳۲۲۴۳۷۰۲

سیدعبدارضا موسوی

شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۷

کوروش

۱

۳۲۲۲۱۲۵۶
۳۲۲۲۴۴۷۲

احمدرضامعصومی

شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۸

گله داری

۱

۳۲۲۴۰۶۷۳

ابوالقاسم حسینی

شیراز – دروازه اصفهان کوچه افراسیابی

۸۹

رحمانیان

۱

۳۲۲۲۶۴۶۴

اسماعیل کریمی زاده

شیراز – خ فردوسی کوچه روستائیان

۹۰

رضوان

۱

۳۲۲۲۲۵۸۱
۳۲۲۲۴۲۷۸

ابوطالب محمودی

شیراز – خ ۲۲ بهمن

۹۱

اروندرود

۱

۳۲۲۴۲۰۴۱

مرتضی رسولی

شیراز – فلکه شهرداری – خ دهنادی

۹۲

قیام

۱

۳۲۲۴۳۵۷۴
۳۲۲۲۶۶۱۵

امین الله اسدی

شیراز – فلکه شهرداری – ابتدای خ پیروزی روبروی دبیرستان نمازی

۹۳

تنگستان

۱

۳۲۲۴۳۸۳۰
۳۲۲۲۲۶۲۷

علی امینی

شیراز – فلکه شهرداری – خ پیروزی

۹۴

محمدیه

۱

۳۸۳۰۶۱۴۶

عباس حیدری

شیراز – میدان فرودگاه

۹۵

ساحل

۱

۳۲۳۳۳۱۹۳

ابراهیم عابدی

شیراز چهار راه مشیر

۹۶

ایران زمین

۱

۳۲۲۲۶۹۶۵

حسن جعفری

شیراز – خ طالقانی

{mospagebreak}

مهمانپذیرهای شهرستان های فارس

 

 

ردیف

مهمانپذیر

درجه

شماره تلفن

مدیر مسئول

نشانی

۱

سجادجهرم

ممتاز

۰۷۱-۲۲۳۴۶۸۳

محمدنظری

جهرم – چهار راه پارکینگ تول خ ۲۲ بهمن

۲

سوریان(بوانات)

۳

۰۷۱-
۳۲۲۲۴۲۶/۳۲۲۳۵۴۱

ابراهیم یوسفی

بوانات – سوریان خ امام خمینی حدفاصل بانک تجارت وبانک ملی

۳

اسلامی کازرون

۳

۰۷۱-۲۲۲۲۴۹۹

مسلم جعفرنژاد

کازرون – خ امام خمینی

۵

ایمان داراب

۳

۰۷۱-۶۲۴۴۵۶۳

محمد باقر اصغر پور

داراب – بلوار امام خمینی – خ فاضل

۶

فردوسی آباده

۲

۳۳۳۱۱۱۰ـ۰۷۱

عباس فردوسیان

آباده – خ دهخدا

۷

ارسنگان

۱

۰۹۱۷۱۰۷۹۷۲۱

اسکندری

ارسنجان

۸

گل سرخ

ممتاز

۵۳۸۳۴۲۰۰

نی ریز-سه راه سیرجان