ثبت ملی ۴ پرونده میراث ناملموس استان فارس

ثبت ملی ۴ پرونده میراث ناملموس استان فارس

مسئول مردم شناسی و ثبت آثار معنوی میراث فرهنگی استان فارس،از ثبت چهار پرونده میراث ناملمومس(معنوی) استان در فهرست آثار معنوی کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فارس،مژگان ثابت قدم با بیان خبر فوق گفت: امروز یکشنبه ۲۱ آبان ماه سال جاری پرونده آثار رخت گشاد اوز،مهارت ساخت عروسکهای گراش و نقش فرهنگی آن، چهار شنبه آخر صفر در لارستان و مهارت ساخت عروسک بویک در نور آباد ممسنی در جلسه شورای ثبت میراث فرهنگی کشور مطرح که پس از بررسی نهایی در فهرست آثار ناملموس کشور به ثبت رسیدند.

وی خاطر نشان کرد: پرونده تهیه شده در زمینه خوراکهای محلی نیز در جلسه ای تحت عنوان این موضوع بررسی گردد.

گزارش خبری روز

شب فرهنگی فارس در برج میلاد