تیر ۵, ۱۳۹۷

گاهنامه آبان ماه

  ۱ آبان روز آمار و برنامه ریزی ۲ آبان زادروزجلال آل احمد ۲آبانسالمرگ گل گلاب(خالق ترانه ای ایران) ۴ آباناعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره)علیه […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

آزمونهای آبان ماه صنایع دستی در استان فارس برگزار شد

برگزاری ۴ دوره آزمون صنایع دستی، با هدف بالابردن سطح آموزش و مهارت هنرجوبان استان فارس معاونت صنایع دستی وهنرهای های سنتی فارس از برگزاری سومین […]