تیر ۵, ۱۳۹۷

آزمونهای آبان ماه صنایع دستی در استان فارس برگزار شد

برگزاری ۴ دوره آزمون صنایع دستی، با هدف بالابردن سطح آموزش و مهارت هنرجوبان استان فارس معاونت صنایع دستی وهنرهای های سنتی فارس از برگزاری سومین […]