تیر ۵, ۱۳۹۷

آزمونهای صنعتگری هنرمندان صنایع دستی شهرستان نی ریز برگزار شد

حمیدرضا هادی مسئول میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان نی ریز گفت: آزمون کارت شناسائی صنعتگری با حضور مسئول و کارشناس صنایع دستی اداره کل […]
تیر ۵, ۱۳۹۷

آزمونهای آبان ماه صنایع دستی در استان فارس برگزار شد

برگزاری ۴ دوره آزمون صنایع دستی، با هدف بالابردن سطح آموزش و مهارت هنرجوبان استان فارس معاونت صنایع دستی وهنرهای های سنتی فارس از برگزاری سومین […]