تیر ۵, ۱۳۹۷

کازرون همچنان آماد پذیرایی از مسافران نوروزی

ادارات زیر مجموعه ستاد خدمات سفر در ایام نوروز هر کدام با ایجاد کمپ ها و ایستگاههای مختلف کوشیدند رضایت حداکثری گردشگران شهرستان کازرون را جلب […]