تیر ۵, ۱۳۹۷

همصدایی شهرداری و میراث فرهنگی در احیای بافت تاریخی شیراز

همصدایی شهرداری و میراث فرهنگی در احیای بافت تاریخی شیراز همصدایی شهرداری و میراث فرهنگی  در احیای بافت تاریخی شیراز مدیر کل میراث فرهنگی فارس و […]