تیر ۵, ۱۳۹۷

نقش سرباز پارتی نشانی از جنگ آوری اشکانیان در فارس

از فیروز آباد به قیر کوهستان های سر به آسمان کشیده ای وجود دارد که پوشیده از جنگل است و جاده ای فرعی ما را به […]