تیر ۵, ۱۳۹۷

انواع تاسیسات گردشگری

انواع تاسیسات گردشگری تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات مربوطه […]