تیر ۵, ۱۳۹۷

رقابت داوطلبان فارس در آزمون مدیران فنی بند “ب” و راهنمایان ایرانگردی

همزمان با سراسر کشور؛ رقابت داوطلبان فارس در آزمون مدیران فنی بند “ب” و راهنمایان ایرانگردی آزمون جامع دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مدیران فنی بند “ب” […]